www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

HALKA BAGLANTISI(RING TOPOLOGY)

Last update: 10/9/2012 6:32:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Yerel Alan Ağları için kullanılan bağlantı türlerinden bir tanesi olan halka bağlantı,daha çok noktadan noktaya(point to point) bağlantı türüne girmektedir.Bilindiği üzere yerel alan ağları yayın ağları(broadcast) sınıfındadır.Ancak bu bağlantı yöntemi genel olarak bir yerel alan ağını,noktadan noktaya bağlı ağ sınıfına sokar.Halka bağlantısı,tek bir iletim ortamının halka şeklinde oluşturulmasıyla elde edilir.Bu ağ türüne bağlı bilgisayarlar bir halka arayüzü(ring interface) ile iletim ortamına bağlanarak birbirleri ile iletişime geçerler.Bu arayüzler ile genelde noktadan noktaya tek yönlü iletim sağlanır.

Aşağıda halka bağlantısının bir görüntüsü gösterilmektedir.Halka bağlantısında bulunan network kablosu(network cable),
  • Çift bükümlü kablo(Twisted pair cable)
  • Koaksiyal kablo(Coaxial cable)
  • Fiber kablo(Fiber cable)
şeklinde olabilir.İletim ortamına halka arayüzü ile bağlı bilgisayarlar,her iletişim kurduklarında,bu arayüzlere gelen 1 bitlik veriler tampon belleğe yerleştirilir.Burada bir takım işlemler yapıldıktan sonra tekrardan arayüz çıkışı ile halka iletim ortamına aktarılır.Bu işlem her arayüz için 1 bitlik gecikme yaratır.Halka bağlantısına veri göndermek isteyen bir bilgisayar izin istemesi gerekir.Bu yöntem halka bağlantılı ağlarda Jeton geçirme(Token passing) olarak isimlendirilir.

Network kablosu çift bükümlü kablo(twisted pair cable) olarak kullanan halka bağlantılı ağlar,4 Mbps ile 16 Mbps hızlarına çıkarken,Fiber optik olarak kullanan ağlar ise,100 Mbps üzerindeki hızlar ile çalışabilmektedir.Halka bağlantılı ağlarda bu mesafe ise,200 km gibi çok uzun mesafeler için bile olabilir.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.