www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

CIRCUIT SWITCHING NETWORKS

Last update: 10/17/2012 11:10:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Katmanlı bir ağ modelinde,her katman bir üst katmana serviste bulunur.Bu servis türünden bir tanesi bağlantı kurularak(connection-oriented) yapılan devre anahtarlama(circuit switching) modelidir.Bu modele göre alıcı ve verici arasında iletişim boyunca bir bağlantı vardır ve taraflardan bir tanesi iletişimi sonlandırmadığı müddetçe bu iletişim kanalı(communication channel) var olmaya devam eder.

Gönderici(transmitter) ve alıcı(receiver) arasında iletişim öncesinde bağlantı kurulması olayına devre anahtarlama(circuit switching),bu modeli kullanan ağlara ise devre anahtarlamalı ağlar(circuit switched networks) adı verilir. Bir devre anahtarlamalı ağda gönderilen veriler alıcıya sıra ile ulaşır.Bu veriler katmanlar arasında bir fiber kablo olabileceği gibi,elektromanyetik dalga ile de aktarılabilir.Katmanlar arasındaki iletişim kanalı aynı zamanda circut olarak da adlandırılır.Devre anahtarlamalı ağlarda,iletişim öncesinde el sıkışıldığı için akış kontrol(flow control) sorunu yoktur.Bu tür ağlara örnek olarak telefon ağları verilebilir.


İletişim(Communication)

  • Alıcı ve verici arasında iletişim öncesi bağlantı kurulur.Bu bağlantı isteği verici tarafından başlatılır.
  • Alıcı taraf bağlantı isteğini onayladıktan sonra bağlantı kurulur.
  • Veri akış kontrolü olmadan veriler gönderildikleri sıra ile alıcıya ulaşır.
  • Maliyet bağlantı sonlanana kadar devam eder.
  • Taraflardan bir tanesi bağlantıyı sonlandırmak istediği anda bağlantı sonlandırılır ve iletişim sona erer.
Devre anahtarlamalı ağlarda,her iletişim için atanmış bir communication channel bulunur.Bu iletişimlerde bantgenişliği(bandwidth) sabittir.Bu yüzden iletişimin olmadığı zamanlarda bantgenişliği boşta olarak verimsiz olacaktır.Devre anahtarlamalı ağlar genel olarak uzun süreli veri transferleri sırasında verimli hale gelir.Çünkü her veri transferi için bağlantı oluşturulup sonlandırıldığı için maliyet artar.Ancak ağ tıkanma problemi bağlantı kurulduktan sonra ortadan kalkar.

Bu tür ağlarda genel olarak asıl mesele bağlantının sağlıklı olarak kurulmasına dayanır.Bağlantı bir kez kurulduktan sonra,özellikle uzun süreli iletişimlerde bu servis modeli verimli olmaktadır.Ancak boyutları küçük veriler için yapılan transfer maliyet açısından verimsizdir.Transfer süresinde gecikme süresi ise yayılma gecikmesine(propagation delay) eşittir.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.