www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

ENTEGRASYON TESTI(INTEGRATION TEST)

Last update: 6/3/2015 11:34:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Entegrasyon testleri(integration test), yazılım modüllerinin birbirlerinden bağımsız olarak test edilmesinden sonra, tümleşik olarak birleştirilen modüllerin test edilme işlemine denir. Entegrasyon testinde amaç yazılım parçalarının bir araya getirilmesi ile ortaya çıkacak hatalara odaklanır. Yazılım ürününü oluşturan tüm parçalar birlikte ele alınarak test edilir. Entegrasyon testleri 4 farklı metodoloji ile uygulanır.

1. Big Bang Integration Test
2. Top - Down Integration Test
3. Bottom - Up Integration Test
4. Sandwich/Hybrid Integration Test

Big Bang Integration Test

Big Bang testinde, yazılım parçaları bir araya getirilerek bütün olarak test işlemi yapılır. Bunun en büyük avantajı zaman tasarrufu yaparak hızlıca test işlemi yapmaktır. Ancak tek çatıda ele alınan parçaların kusurunu fark etmek, test sırasında ortaya hata çıkması durumunda zorlaşır. Hatanın hangi modülden kaynaklandığının araştırılması gerekir.

Big Bang Integration Test

Top - Down Integration Test

Top - Down testinde, yazılım modülleri ilk etapta bir bütün olarak ele alınarak yukarıdan aşağıya doğru modüllerin ayıklanması ile test işlemlerinin uygulandığı bir entegrasyon test yöntemidir. Bu yöntemde yazılım modül testlerinin her biri stub olarak adlandırılır. Testin son ayağında her bir stub kendi içerisinde test edilerek sonuçlandırılır. Yalnız yukarıdan aşağıya doğru her bir seviyede ilerlerken, tüm testlerin PASS olması gerekir. Bu entegrasyon testi yönteminde amaç modüller arasında kırılma yaratarak problemli olan parçaların bulunmaya çalışılmasıdır.

Top - Down Integration Test

Bottom - Up Integration Test

Bottom - Up testinde, yazılım modülleri öncelikle ayrı ayrı olarak test edilir. Bu testler Birim Testler(Unit Test) olarak adlandırılır. Her bir stub test edildikten sonra bir üst seviyede birlikte ele alınarak test işlemleri yapılır. Bu durum tüm modülün test edilmesine kadar uzanır. Yalnız aşağıdan yukarıya doğru her bir seviyede ilerlerken, tüm testlerin PASS olması gerekir. Bu entegrasyon testi yönteminde amaç hataların hızlıca bulunmaya çalışılmasıdır.

Bottom - Up Integration Test

Sandwich/Hybrid Integration Test

Sandwich/Hybrid testinde, yazılım modüllerinin bir kısmı top - down, bir kısmı ise bottom - up modeli ile birlikte kullanılarak yapılan test işlemine denir. Burada bazı test modülleri gruplara ayrılırken, diğer bazı modüller ise ayrı ayrı test edilir.

There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.