www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

JAVA CONCURRENT COUNTDOWNLATCH

Last update: 11/8/2014 11:41:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

CountDownLatch, bir thread' in çalışması bitene kadar başka bir thread' in onu beklemesi için tasarlanmış eş zamanlı bir Java nesnesidir. CountDownLatch objeleri her bir olay geçtiğinde kullandığı sayacı 1 azaltarak 0' a erişir. Bekleyen diğer thread' ler ise latch sayacı 0' a ulaştığında çalışmaya baslar. Örneğin 1' den 5 ' e kadar çalışan basit bir for döngüsü olduğunu düşünelim. Burada 5 adımlık çalışmanın her birini birer olay olarak tanımlarsak, bir CountDownLatch burada 5 kere sayacını azaltmış olacaktır. Şayet evvelinde CountDownLatch nesnesinin sayaç sayısı 5 olarak belirlenmiş ise bu noktada başka hiç bir thread 5 adımlık for döngüsünün iterasyonu bitene kadar çalışamaz. CountDownLatch sınıfı kullandığı sayacın kaçtan başlayacağını belirten tek bir kurucu metoda sahiptir.

Aşağıda CountDownLatch sınıfının kurucu metodu verilmektedir.

public CountDownLatch(int paramInt)

Konuyu Java Semaphore(Semaforlar) yazısında verilen örnek kavsak modeli ile anlamaya çalışalım.

Yatay ve düşey yoldan oluşan bir tane otoyol kavşağı olduğunu ve bu kavşakta bir polisin direktifleri yardımıyla araçların geçtiklerini düşünelim.

There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.