www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

JAVA JENERIKLER(GENERICS)

Last update: 10/3/2014 6:28:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Java programlama dilinde JDK 5.0 ile dahil edilen jenerikler(generics) java kütüphanelerinin neredeyse baştan aşağıya değişimine sebep olmuştur.Jeneriklerin etkisinin bu denli fazla olması,java programlarındaki tasarımları etkilemiştir.Jenerikler(Generics),veri tiplerini tek bir çatı altında toplayarak,kodun tekrar tekrar yazılmasını önleyen mekanizmalardır.Öyle ki,farklı veri tipleri ile çalışan bir algoritmanın,her veri tipi için ayrı ayrı yazılması JDK 5 ile gerekmemektedir.Jeneriklerin ortaya çıkmasından önce bu iş Object nesne referansları ile yürütülüyordu.Ancak bu durumun özellikle tip denetimi ve dönüşümleri gibi ek işlemler gerektirdiği için modern java kodlarında kullanılmamaktadır.

Yazılacak algoritma tek bir çatı altında toplanarak farklı veri tiplerinin bu çatıyı(class,sınıf) kullanması hem tasarım sadeliğini,hem de yazılım geliştirme hızını ciddi oranda arttırmaktadır.Generics aynı zamanda java nesneleri ve sınıfları için önemli bir tip güvenliği(type-safety) sağlar.

Aşağıda jenerikleri anlatan basit bir sınıf örneği verilmektedir.Bu program tek bir jenerik sınıf altında toplanan ve toplam 9 adet standart java tip sınıfları için ayrı ayrı nesne oluşturarak tek bir algoritmayı kullanan bir jenerik çatıyı göstermektedir.Programın algoritması basitçe nesnelerin içeriklerini ekrana yazmaktadır.
Yukarıdaki programda Generic adında tek parametreli bir jenerik sınıf bulunmaktadır.Bu sınıf kurucu metodu(Constructor method) ile aldığı parametrenin tipine uygun bir şekilde sahip olduğu jenerik tipe atamaktadır.Böylelikle Generics sınıfı içerisinde 9 farklı tipe uygun atamalar yapılmaktadır.Generic içerisinde bulunan show() metodu ise jenerik tipin çalışma anında hangi sınıftan ve hangi değere sahip olduğu bilgileri bastırılmaktadır.Yukarıdaki örnek tek parametreli bir jenerik sınıfı içerir.Ancak siz ihtiyaç duyduğunuz miktarda derleyicinizin izin verdiği sayıda jenerik tip deklare edebilirsiniz.Bir sınıf için jenerik tanımlaması aşağıdaki gibi yapılmaktadır.

class class_name <T1,T2...TN>

Jenerik Metotlar(Generic Methods)

Jenerikler,metotlar ile de kullanılmaktadır.Aşağıdaki programda,Multiplication adlı sınıfın multiply() metodu jenerik olarak tanımlanmıştır.Bu metot,basitçe aldığı iki parametreyi çarpmaktadır.Jenerik metotların genel tanımı aşağıdaki gibidir.

specifier <Generic_name> return_type method_name(parameters..)

Örneğin yukarıdaki programda bu tanımlama şu şekilde yapılmaktadır.

public static <T extends Number> double multiply(T value,T factor)

Jenerikler interface'ler ve constructor'ler ile de kullanılabilir.Constructor'ler ile kullanılması metot tanımlamaları ile tamamen aynıdır.Interface'ler ile kullanılmasıda sınıf tanımlamaları ile tamamen aynıdır.

Miras(Inheritance) Durumu

Jenerikler nesneye dayalı programlama modeline uygun olarak miras modelini de başarıyla uygulamaktadır.Öyle ki,bir jenerik sınıf başka bir jenerik sınıfından türetilebilir.Hatta jenerik olmayan bir sınıf jenerik bir sınıfa super class bile olabilmektedir.Aşağıda jenerikler için miras modelinin basit bir uygulanışı gösterilmektedir.İlişkili Yazılar

There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.