www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

MIRAS(INHERITANCE)

Last update: 6/16/2012 7:19:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Nesneye yönelik programlamanın felsefelerinden birisi olan miras(inheritance) kavramı ortaya atıldığında programlama dünyasında çok önemli bir etkiye sahip olmuştur.Şöyleki,bir sınıf bir üst sınıf tarafından türetilirse veya başka bir tabir ile genişletilirse o sınıfı devralmış olur.

Bir sınıfın örnekleri,ata sınıfın örneklerini devralarak,ilgili nesneye kendine özgü yeni özelliklerini ilave ederek yeniden ortaya çıkmasına nesne yönelimli programlama da miras denmektedir.Bir programda yazılan bir sınıfın,bir başka sınıftan türetilmesi gerektiğine karar vermede öngörülen en önemli yapıt hiyerarşi sistemidir.Türetilen bir sınıf,ancak o sınıfın mantıksal ilişkisi olan daha genel bir sınıf tarafından türetilmesi gerekmektedir.Bu yüzden ataerkil hiyerarşisini,tasarlanacak model üzerinde iyi kurgulayıp miras işlemi gerçeklemek gerekir.

Hayvanları çeşitli özelliklerine göre ayırmak istersek aşağıdaki gibi bir yapı kurgulamak konunun anlaşılması açısından yerinde olacaktır.
Miras-1
Yukarıdaki hiyerarşik yapıya bakıldığı zaman en ilkel sınıf Hayvan olacaktır.Çünkü memeli ve sürüngenlerde birer hayvandır.Ancak bir hayvanın fiziki özelliklerine göre ayrılmış bir hayvan. Kedi ve Köpek sınıfları da,memeli sınıfının birer örnekleridir.

Miras kavramını incelemeye başka bir hiyerarşik yapı ile devam edelim.
Miras-2
Bu hiyerarşik yapıya bakıldığında,Hayvan sınıfının da bir üst sınıfı olduğunu,bu sınıfında Omurgalı sınıf olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla nesneye yönelik programlama dünyasında bir sınıfı atasından türetmek için aradaki mantıksal ilişkiyi göz önünde bulundurmak gerekmektedir.Yukarıdaki diyagramların her birinde kuşkusuz en üst sınıf Canlı sınıfı olacaktır.

Yukarıdaki ilk diyagramda,Köpek sınıfına göre miras alma işlemleri C++,C# ve Java programlama dillerinde aşağıdaki gibi olacaktır.

C++

miras-1

Java

miras-2

C#

miras-3
MemberCommentDate:
Fatih KABAKCI
Soruda belirtilen Otomobil, Otobus, Traktor, Motosiklet ve Cifti kavramları bir sınıf olarak tasarlanmalıdır.

Otomobil, Otobus, Traktor ve Motosiklet sınıfları ortak bir Arac sınıfıntan türetilmelidir.

Ruhsat sahibi, marka, model, motor gücü bilgileri bu sınıfta tanımlanmalıdır ki, alt sınıflar tarafından ortak olarak kullanılabilsin. 

Bunun dışında Traktör sınıfında yolcu sayısı bilgisine ulaşılmaması için, bu metotlar Traktör sınıfında private olarak override edilmelidir.

Yine Otobuse ait kira bilgisi ise yine sadece bu sınıf içerisinde tanımlanmalıdır.

Soruda tanımlanan Eylemler ise, Ciftci sınıfında tanımlanacak metotlardır. 

Bir ciftci sahip oldugu arac bilgisine göre kasko ve vergi ödeme işlemleri yapabilir.

Tüm bu anlatılanları C++ Programlama Dilindeki 
karşılığı aşağıdaki gibi tasarlanabilir.

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

class Arac {

  private: 
  string ruhsatSahibi;
  string model;
  string marka;
  int motorGucu;
  int yolcuSayisi;
  
  public:
  
  string getRuhsatSahibi() {
    return ruhsatSahibi;
  }
  
  void setRuhsatSahibi(string ruhsatSahibi) {
    this->ruhsatSahibi = ruhsatSahibi;
  }
  
  string getModel() {
    return model;
  }
  
  void setModel(string model) {
    this->model = model;
  }
  
  string getMarka() {
    return marka;
  }
  
  void setMarka(string marka) {
    this->marka = marka;
  }
  
  int getMotorGucu() {
    return motorGucu;
  }
  
  void setMotorGucu(int motorGucu) {
    this->motorGucu = motorGucu;
  }
  
  int getYolcuSayisi() {
    return yolcuSayisi;
  }
  
  void setYolcuSayisi(int yolcuSayisi) {
    this->yolcuSayisi = yolcuSayisi; 
  }
};


class Otomobil : Arac {
  
};

class Otobus : Arac {
  
  private:
  int yillikKiraMiktari;
  string kiralayanKisi;
  public:
  void setYillikKiraMiktari(int yillikKiraMiktari) {
    this->yillikKiraMiktari = yillikKiraMiktari;
  }
  int getYillikKiraMiktari() {
    return this->yillikKiraMiktari;
  }
  void setKiralayanKisi(string kiralayanKisi) {
    this->kiralayanKisi = kiralayanKisi;
  }
  string getKiralayanKisi() {
    return this->kiralayanKisi;
  }
  void kirala() {
    // kaydedilecek kiramala bilgileri.
  }
};

class Traktor : public Arac {
  
  private :
  int getYolcuSayisi();
  void setYolcuSayisi();
  
  public:
  string* ekipmanlar;
  
  Traktor() {
    ekipmanlar = new string[3];
    ekipmanlar[0] = "Biçerdöver";
    ekipmanlar[1] = "İlaçlayıcı";
    ekipmanlar[2] = "Toprak İşleyici";
  }
  
  string getEkipman(int ekipmanNo) {
    return ekipmanlar[ekipmanNo];
  }
  
  void ekipmanKaydet(int ekipmanNo) {
    string ekipman = getEkipman(ekipmanNo);
    cout << ekipman << " kaydedildi." << "\n";
  }
};

class Motosiklet : Arac {
  
};

class Ciftci {
  
  private:
  string ad;
  
  public:
    
  Ciftci(string ad) {
    this->ad = ad;
  }  
  void vergiOde(Arac arac) {
    
    float vergi = 0;
    switch(arac.getMotorGucu()) {
      case 100:
      vergi = 100;
      break;
      case 200:
      vergi = 200;
      break;
      case 300:
      vergi = 300;
      break;
    }
    switch(arac.getModel().compare("2014")) {
      case -1:
      vergi = vergi + 50;
      break;
      case 0:
      case 1:
      vergi = vergi + 100;
      break;
    }
    cout << vergi << " TL arac vergisi odenmistir." << "\n";
  }
  
  void kaskoOde(Arac arac) {
    
    cout << ad << " tarafindan" << " " << arac.getMarka() << " adli arac kaskosu odenmistir." << "\n";
  }
};

int main( int argc, const char* argv[] )
{
   cout << "Basla" << "\n";
   
   Traktor traktor;
   traktor.setMarka("Nissan");
   traktor.setModel("2014");
   traktor.setMotorGucu(100);
   
   Ciftci ciftci("Dogan");
   ciftci.vergiOde(traktor);
   ciftci.kaskoOde(traktor);
}
my ex cheated on me open my husband cheated again
acyclovir 800mg cipro 500mg fluconazole pill
free coupon for cialis click cialis discount coupons online
risperdal uses gruene-kehl.de risperdal yan etkileri
cialis sample coupon acantheschool.com prescription drug discount cards
5/16/2014 10:13:00 PM
qarizma53

Merhabalar hocam... Öncelikle böyle bir site açıp , araştırıp öğrenmeye çalışan gençlere önderlik yaptığınız için teşekkür ederim...size bir sorum olarak yardımlarınızı bekliyorum..

--- .Kasabada yaşayan çiftçinin dört farklı tür aracı bulunmaktadır.

3 Otomobil, 1 otobüs, 2 traktör, 2 motosiklet araçlarının hepsi motorlu araçtır.

Özellikler:

 1. Hepsinin de ruhsat sahibi, marka, model, motor gücü bilgileri vardır.
 2. Traktör harici araçların yolcu sayısı bilgisi bulunur. Buna karşın traktörün ekipmanlar isimli bir dizi değişkeni vardır.(Biçerdöver, ilaçlayıcı, toprak işleyici).
 3. Otobüs kiraya verilmiştir. Yıllık kira miktarı, kiralayan kişi Adı bilgileri saklanır.

Eylemler:

 • Bütün araçların vergi ve kasko işlemleri 1 Ocak günü yapılır son ödemenin kimin tarafından yapıldığı kaydedilir.
 • Traktörün son ekipman değiştirme bilgisi kaydedilir.
 • Otobüsün son kiralama özellikleri kayıt altına alınır.
lamisil cream singapore myjustliving.com lamisil cream
5/16/2014 8:59:00 PM

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.