www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

SARMALAMA(ENCAPSULATION)

Last update: 6/16/2012 6:32:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Nesne yönelimli programlamanın felsefelerinden biri olan sarmalama(encapsulation),bulunduğu sınıf içerisinde kod ve veriyi bir bütün halinde kaplayarak(sarmalayarak) dış etkilerden koruyan bir soyut düşünce yapısıdır.Koruma ilgili programlama dilinin söz dizimine bağlı olarak gerçekleşsede genel olarak public ve private erişim belirteçleri ile sağlanmaktadır.Koruma güdüsü,tamamen iyi niyetli programcıların yanlışlıkla veriyi değiştirebileceği korkusu üzerine ön plana çıkmıştır.

Sık kullanılan C++,Java ve C# gibi nesne yönelimli programlama dillerinde,sarmalamanın temelinde sınıf(class) kavramı yatmaktadır.Bu dillerde bir sınıf oluşturulduğu zaman,içerisindeki üyeler kod ve verilerden oluşmaktadır.Veriler üye değişkenler(member instances) olarak adlandırılırken,kodlar ise üye metotlar(member methods) olarak adlandırılır.

Sarmalama örnek olarak çeşitli dillerde örnek olarak sınıflar ile verilebilir.

C++

class People
{
private:
int height;
int weight;
char *eyeColor;

public:
int getHeight() { return height; }
/*
.
.
.
.
.
*/
};

Java

public class People
{
private int height;
private int weight;
private String eyeColor;

public int getHeight() { return height; }
/*
.
.
.
.
.
*/
}

C#

public class People
{
private int height;
private int weight;
private String eyeColor;

public int getHeight() { return height; }
/*
.
.
.
.
.
*/
}
Yukarıda da görüldüğü gibi bir insan sınıfı(People),boy,kilo ve göz rengi gibi bir takım veriler ile bu verileri işleyen metotları parselleyerek tek bir arabirim olarak tanımlamaktadır.Ayrıca bu mantıksal arabirimi public ve private erişim belirteçleri ile bu verileri programın dışındaki yan etkilerden de korumaktadır.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.