www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

SQL SERVER SISTEM VERITABANLARI

Last update: 10/18/2012 3:25:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Sql Server mimarisi,bir sunucu üzerinde çalışırken,kendi içinde ek bir takım veritabanlarına ihtiyaç duyar.Siz bilgisayarınıza Sql Server yükledikten sonra,otomatik olarak yüklenen sunucu ile 5 adet veritabanı da dahilinde sisteminizde var olur.Bu veritabanları Sql Server'in çalışmasını devam ettirebilmesi için gereklidir.Yani bir veritabanı sunucusu kullanıcı veritabanlarını kontrol edebilmesi ve yönetebilmesi için de kendisi bir takım veritabanlarına ihtiyaç duyar.


Bu veritabanları genel olarak Sql Server Management Studio arayüzünün Summary bölümünden de görülebilir.Sql Server Management Studio arayüzü resource veritabanını direkt göstermeyebilir.Bu veritabanına ilgili dizinden ulaşabilirsiniz.Sql Server sisteminize yüklendiği anda 5 adet veritabanını da sisteminize dahil ettiği daha önceden söylenmişti.resource,master,model,msdb ve tempdb isimleri ile oluşturulan bu veritabanları,sql sunucunuzun sistem veritabanları olarak adlandırılmaktadır.Sistem veritabanlarının bazılarına müdahale edebileceğiniz gibi,bazılarına ise karışma gibi bir durumunuz olmamaktadır.Zira bu database'lerin her biri sql server için kritik öneme sahiptir.
  • resource DB,kullanıcı tanımlama bilgilerini içermeyen,sadece sql server temel verilerini içeren,master db ile aynı dizinde bulunması gereken bir sistem db'dir.Bu DB her zaman okuma modundadır,müdahale edilemez.Bu veritabanı ile sql server sürüm bilgileri yükseltilebilir.
  • master DB,Sql server sistem veritabanlarının en önemli DB'si olan master,kullanıcı tanımlamaları ve temel sql verilerinin saklandığı birimdir.Bu DB yazılabilir yani müdahale edilebilir.master DB silinmesi durumunda sql sunucunuzun düzgün çalışmaması kaçınılmaz olacaktır.
  • model DB,adı üzerinde oluşturulacak veritabanları için bir model olan bu veritabanı,genel olarak gelecek veritabanlarına bir şablon sunar.Örneğin her veritabanında olmasını istediğiniz bir tabloyu model DB altında yaratarak kullanabilirsiniz.
  • msdb DB,hata mesajları ve belirli zaman aralıklarında yapılacak işlerin tanımlandığı bir veritabanıdır.Sql Server Agent tarafından değerlendirilir.
  • tempdb DB,kullanıcı verilerinin geçici olarak saklandığı veritabanıdır.Sql Server her restart edildiğinde bu veritabanı içerisindeki verileri silerek yeniden boyutlandırılır.
Sql Server'in her yeni sürümünde bu sistem veritabanları değişebilse de temel olarak yukarıdaki verildiği şekilde tasarlanmıştır.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.