www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

UCUNCU NORMAL FORM(THIRD NORMAL FORM)

Last update: 10/25/2012 3:23:00 AM

Yazan:Fatih KABAKCI

Veritabanı tasarımında önemli bir parametre olan normalizasyon Edgar F.Codd'un ilişkisel veritabanında ortaya çıkardığı bir kavram olmuştur.Normalizasyon,ileride çalışacak olan veritabanının,performansını ciddi şekilde etkiler.Bu nedenden ötürü normalizasyon kurallarına veritabanının tasarımı aşamasında dikkat edilmesi gerekmektedir.

Üçüncü normal form,ikinci normal formu devralarak,gereksiz veri tekrarı yapmadan,kayıtlar arasında doğrudan ya da dolaylı bir ilişki bulundurulması ile alakalı olarak geliştirilmiştir.3NF'ye göre kayıtlar arasında fonksiyonel olarak geçiş bulunmalıdır ve ilgili tablolar 2NF'ye göre tasarlanmış olması gerekmektedir.3NF 1971 yılında Edgar F.Codd tarafından çıkarılmıştır.Üçüncü normal form, kurallarını içerir.Yukarıdaki tabloda posta kodları kişi tablosu içerisinde yer almaktadır.Bir posta kodu bulunduğu ilçe/mahalle bilgisine göre şekillendiği için,posta kodu alanının yukarıdaki yeri doğru olmayacaktır.Aynı ilçede yaşayan bir den fazla kişiler için veri tekrarı olacak ve performans kaybına neden olacaktır.Yukarıdaki tablonun 3NF'ye göre şekillenmiş hali,posta kodu bilgisini il-ilçe tablosu içerisine alarak,bu iki tablo arasında fonksiyonel geçiş sağlamaktır.Böylelikle ID 1 numaralı Fatih adlı kişinin yaşadığı ilçe bilgisine bağlı olarak ilgili posta kodu numarası bilgisine erişilmiş olacaktır.Yukarıdaki bu tablonun hem birincil anahtar değerine sahip olması,hem de varlıklar arasındaki fonksiyonel geçişin olmasından dolayı üçüncü normal forma uygun olarak tasarlandığı söylenebilmektedir.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.