www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

ABSTRACT FACTORY DESIGN PATTERN

Last update: 10/7/2014 10:35:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Creational(Yaradılış) desenlerinden bir tanesi olan Abstract Factory(Soyut Fabrika) tasarım deseni, birbirinden farklı ama ilişki nesneleri, soyut bir çatı altından üretilmesini modelleyen bir desendir. Soyut Fabrika, bir interface ya da abstract bir sınıftan tasarlanabilir. Abstract Factory desenini bir örnek ile inceleyelim.

Bilindiği üzere Turkcell,Vadafone ve Avea operatör şirketleri sim kartlar dışında, cep telefonları üzerinde de satış yapmaktadır. Yani bu her bir operatör şirketi esasen bir soyut bir fabrika'nın somut(concrete) bir örneğidir. Öyle ki her cep telefonu ve sim kart satan bir şirket, Turkcell, Vadafone veya Avea olabilir. Dolayısı ile 'her cep telefonu ve sim kart satan bir şirket' AbstractFactory olarak bir interface ya da abstract class olarak tanımlanabilir. Biz örneğimizde interface'i seçelim.

Buraya kadar anlatılan durumda Turkcell,Vadafone ve Avea operatör şirketleri için 3, ve bu şirketlerin soyut çatısını oluşturan Soyut Fabrika sınıfı olarak da 1, toplam 4 adet sınıf tanımlaması olacaktır. Yukarıdaki UML diyagramına göre her bir operatör şirketi hem mobil hem de sim kart satmaktadır. Bu sınıflar Java Programlama Dilinde aşağıda verilmektedir.

Abstract Factory Interface Class

package Creational.AbstractFactory;

import Creational.AbstractFactory.Mobile.MobilePhone;
import Creational.AbstractFactory.Operator.Operator;

/**
 * 
 * @author www.fatihkabakci.com
 * @summary The Interface class OperatorAbstractFactory
 */
public interface OperatorAbstractFactory {

  public MobilePhone createMobile(String mobile);
  public Operator createOperator();
}

TurkcellCorporation Sınıfı

package Creational.AbstractFactory;

import Creational.AbstractFactory.Mobile.IPhone;
import Creational.AbstractFactory.Mobile.MobilePhone;
import Creational.AbstractFactory.Mobile.Nokia;
import Creational.AbstractFactory.Operator.Operator;
import Creational.AbstractFactory.Operator.TurkcellOperator;

/**
 * 
 * @author www.fatihkabakci.com
 * @summary Turkcell Corporation sells IPhone and Nokia mobile phones but only works with Turkcell.
 *
 */
public class TurkcellCorporation implements OperatorAbstractFactory {

  @Override
  public MobilePhone createMobile(String mobile) {
   if(mobile.equals("IPhone")) 
     return new IPhone();
   else if(mobile.equals("Nokia"))
     return new Nokia();
   else
     return null;
  }

  @Override
  public Operator createOperator() {
   return new TurkcellOperator();
  }
}

AveaCorporation Sınıfı

package Creational.AbstractFactory;

import Creational.AbstractFactory.Mobile.MobilePhone;
import Creational.AbstractFactory.Mobile.Samsung;
import Creational.AbstractFactory.Operator.AveaOperator;
import Creational.AbstractFactory.Operator.Operator;

/**
 * 
 * @author www.fatihkabakci.com
 * @summary Avea Corporation sells Samsung mobile phone but only works with Avea.
 *
 */
public class AveaCorporation implements OperatorAbstractFactory {

  @Override
  public MobilePhone createMobile(String mobile) {
   if(mobile.equals("Samsung")) 
     return new Samsung();
   else
     return null;
  }

  @Override
  public Operator createOperator() {
   return new AveaOperator();
  }
}

VadafoneCorporation Sınıfı

package Creational.AbstractFactory;

import Creational.AbstractFactory.Mobile.MobilePhone;
import Creational.AbstractFactory.Mobile.Nokia;
import Creational.AbstractFactory.Operator.Operator;
import Creational.AbstractFactory.Operator.VadafoneOperator;

/**
 * 
 * @author www.fatihkabakci.com
 * @summary Vadafone Corporation sells just Nokia mobile phone but only works with Vadafone.
 *
 */
public class VadafoneCorporation implements OperatorAbstractFactory {

  @Override
  public MobilePhone createMobile(String mobile) {
   if(mobile.equals("Nokia")) 
     return new Nokia();
   else
     return null;
  }

  @Override
  public Operator createOperator() {
   return new VadafoneOperator();
  }
}

Yukarıda verilen sınıflarda kurgu olarak, Turkcell şirketinin, IPhone ve Samsung cep telefonlarını sattıkları, Avea operatörünün Samsung ve Vadafone operatörünün ise yalnızca Nokia cep telefonunu sattıkları varsayılmıştır. Her bir operatör ise yalnızca kendi sim kartlarını satmaktadırlar. Yukarıda tanımlanan her bir sınıfın kullandığı operatör ve cep telefonu sınıflarını ihtiva eden diğer UML diyagramları ve Java sınıfları ise aşağıdaki gibidir.

Cep Telefonu Sınıfları

Soyut MobilePhone Sınıfı

package Creational.AbstractFactory.Mobile;

import Creational.AbstractFactory.Operator.Operator;

/**
 * 
 * @author www.fatihkabakci.com
 * @summary The abstract class MobilePhone
 */
public abstract class MobilePhone {
  
  public abstract void run(Operator operator);
}

IPhone Sınıfı

package Creational.AbstractFactory.Mobile;

import Creational.AbstractFactory.Operator.Operator;

/**
 * 
 * @author www.fatihkabakci.com
 * @summary The class IPhone
 */
public class IPhone extends MobilePhone {

  @Override
  public void run(Operator operator) {
   System.out.print("[IPhone:");
   System.out.println(operator.simcard() + "]");
  }
}

Samsung Sınıfı

package Creational.AbstractFactory.Mobile;

import Creational.AbstractFactory.Operator.Operator;

/**
 * 
 * @author www.fatihkabakci.com
 * @summary The class Samsung
 */
public class Samsung extends MobilePhone {

  @Override
  public void run(Operator operator) {
   System.out.print("[Samsung:");
   System.out.println(operator.simcard() + "]");
  }
}

Nokia Sınıfı

package Creational.AbstractFactory.Mobile;

import Creational.AbstractFactory.Operator.Operator;

/**
 * 
 * @author www.fatihkabakci.com
 * @summary The class Nokia
 */
public class Nokia extends MobilePhone {

  @Override
  public void run(Operator operator) {
   System.out.print("[Nokia:");
   System.out.println(operator.simcard() + "]");
  }
}

Operatör Sınıfları

Soyut Operator Sınıfı

package Creational.AbstractFactory.Operator;

/**
 * 
 * @author www.fatihkabakci.com
 * @summary The abstract class Operator
 */
public abstract class Operator {

  public abstract String simcard();
}

TurkcellOperator Sınıfı

package Creational.AbstractFactory.Operator;

/**
 * 
 * @author www.fatihkabakci.com
 * @summary The class TurkcellOperator
 */
public class TurkcellOperator extends Operator {

  @Override
  public String simcard() {
   return "Turkcell";
  }
}

AveaOperator Sınıfı

package Creational.AbstractFactory.Operator;

/**
 * 
 * @author www.fatihkabakci.com
 * @summary The class AveaOperator
 */
public class AveaOperator extends Operator {

  @Override
  public String simcard() {
   return "Avea";
  }
}

VadafoneOperator Sınıfı

package Creational.AbstractFactory.Operator;

/**
 * 
 * @author www.fatihkabakci.com
 * @summary The class VadafoneOperator
 */
public class VadafoneOperator extends Operator {

  @Override
  public String simcard() {
   return "Vadafone";
  }
}

Abstract Factory(Soyut Fabrika) tasarım deseni, birbirinden farklı fakat ilişkili nesneleri ortak bir soyut çatı üzerinden üreten ve bunların kullanımlarını esnek bir şekilde sağlayan bir tasarım desenidir. Yukarıdaki örnekte Turkcell,Avea ve Vadafone gibi iletişim şirketlerinin sattıkları ürünler gösterilmiştir. Cep telefonu ve sim kart Soyut Fabrika deseni üzeriden örneklendirilmiştir. Bunun dışında ilçe ve beldelerde kurulan pazarlar da örnek olarak verilebilir. Bu pazarlar içerisinde satılan sebze ve meyvelerde Pazar adlı soyut fabrika içerisinden üretilebilir. Bu ve bir çok örnekte olduğu gibi, Soyut Fabrika Tasarım Desenindeki anahtar nokta, ilişkili ama farklı nesneleri ortak soyut bir arabirimden üretilmesini sağlamaktır. Bunun sağladığı en büyük fayda, kodun anlaşılır olması ve nesne üretiminin kolay olmasıdır.

Yukarıda verilen cep telefonu-simkart örneğinin uygulama sınıfı ise aşağıda verilmektedir.
package Creational.AbstractFactory;

import Creational.AbstractFactory.Mobile.MobilePhone;
import Creational.AbstractFactory.Operator.Operator;

/**
 * 
 * @author www.fatihkabakci.com
 * @summary The Abstract Factory Design Pattern Example
 *
 */
public class MainApp {

  public static void main(String[] args) {

   OperatorAbstractFactory turkcell = new TurkcellCorporation();
   OperatorAbstractFactory avea = new AveaCorporation();
   OperatorAbstractFactory vadafone = new VadafoneCorporation();
   
   MobilePhone iphone = turkcell.createMobile("IPhone");
   MobilePhone samsung = avea.createMobile("Samsung");
   MobilePhone nokia = vadafone.createMobile("Nokia");
   
   Operator turkcellSim = turkcell.createOperator();
   Operator aveaSim = avea.createOperator();
   Operator vadafoneSim = vadafone.createOperator();
   
   iphone.run(turkcellSim);
   samsung.run(aveaSim);
   nokia.run(vadafoneSim);
  }
}
Yukarıda üretilen her bir somut fabrika sınıfı örneği, aynı nesne üzerinden hem sim kart, hem de cep telefonunun üretiminde kullanılabilmektedir. Bu sayede tek arabirim üzerinden bir çok ürün üretilebilmiş olur. Yukarıdaki sınıfın oluşturduğu çıktı ise aşağıda gösterilmektedir.
[IPhone:Turkcell]
[Samsung:Avea]
[Nokia:Vadafone]
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.