www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

BEYAZ KUTU TESTI(WHITE BOX TESTING)

Last update: 6/23/2015 7:36:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Literatürde beyaz kutu, cam kutu, saydam kutu gibi anlamlarla ifade edilen white box testi, sistemin iç yapısını bilen kişiler tarafından yapılan yazılım testine verilen tekniktir. Beyaz kutu testi genellikle yazılım mühendisleri tarafından yapılır. Özellikle bir yazılım birimini hazırlayan geliştirici, birim testler(unit testing) hazırlayarak süreci başlatır. Beyaz kutu testi temsilen aşağıda gösterilmektedir.

White box testing

Yukarıdaki sistemde, f(x) = 1 / x - 1 modülü test beyaz kutu testi ile sınanmaktadır. Burada testi yapan geliştirici bilmektedir ki yazılım modülü bir f(x) fonksiyonuna sahiptir ve içeriği bellidir. Testi yapan kişi buna bağlı olarak x = 0 değerini, sistemin güvenilirliği ölçmek üzere özellikle sınamak ister. Bu ise testi subjektif yapabilme dezavantajı yanında, modül içerisinde branch coverage, path coverage, statement coverage gibi code coverage tekniklerini uyarlaması ve kodun güvenilirliği açısından önemli bir durumdur. Geliştiriciler genelde yukarıda bahsi geçen code coverage(kod kapsama) tekniklerini uygulayarak, yazdıkları kodların yapısallığını test etmek için beyaz kutu test tekniğini gerçekleştirirler.

Beyaz kutu testinin en büyük avantajları:

+ Kaynak kodun yan etkileri saptanır.
+ Kod optimizasyonu yapılır.
+ Developer' a kendini geliştirmesi için fırsat verir

Beyaz kutu testinin en büyük dezavantajları:

- Testi yapan kişi şayet yazılım mühendisi ise, istemsiz de olsa testi subjektif, ön yargılı bir şekilde yapılabilir. Çünkü geliştirici hatanın olabileceği durumlara odaklandığı için diğer durumları unutabilir veya önemsemeyebilir. Bu durumda gözden kaçan hatalar testin güvenilirliği sarsmış olur.
- Testi yapan kişi şayet test mühendisi olacaksa, bu seferde kaynak kodun ona anlatılması ve bilgi transferi maliyetli olur.

There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.