www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

BILGISAYAR AGLARI(COMPUTER NETWORKS)

Last update: 10/8/2014 12:15:00 AM

Yazan:Fatih KABAKCI

Bilgisayar Bilimlerinde önemli bir yer edinen bilgisayar ağları(computer networks),adından da anlaşıldığı üzere birden fazla bilgisayarın bir network altında birbirleri ile haberleşmesi için tasarlanan kurguya denilmektedir.Bilgisayarın birbirleriyle haberleşmesi ve bağlantı kurması eskiden beridir arzulanan bir konu olmuştur.Nitekim bir çok ağın geliştirilmesiyle de bu arzu hat safhalara ulaşmıştır.

Aralarında elektriksel bağlantı olan,birbirlerinden bağımsız bilgisayarlar topluluğu birer bilgisayar ağı olarak nitelendirilir.Bilgisayar ağlarının kurulması kaynak paylaşımı,maliyet,güvenilirlik,ölçeklenebilirlik ve e-ticaret gibi konularda büyük avantajlar sağlamaktadır.İnsanların uzaktaki bilgisayarlara erişerek,işlerini gerçekleştirmesi,birbirleri ile iletişim sağlaması bilgisayar ağlarının gelişimi ile sağlanmıştır.

Bilgisayar ağları genel olarak fiziksel boyutlarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır. Ayrıca, Bilgisayar Ağları iletim teknolojileri(transmission technologies) ve kapsamına(scope) göre de ikiye ayrılır.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.