www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

BIRIM TESTI(UNIT TEST)

Last update: 6/3/2015 9:13:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Yazılım test uygulamalarının en temel test yöntemi birim testleridir(unit test). Unit test, bir kod blokunun, modülün veya bir program parçasının hatasız bir şekilde, beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığını belirlemek için, yazılım geliştiriciler(software developers) tarafından yapılan testlere denir. Unit testler yazılım geliştirme süreci(software development cycle) içerisinde, analiz ve tasarım evresinde birlikte planlanan, kodlama evresinde ise yazılım ürünü ile birlikte yazılan test kodlarından oluşur. Yazılan her unit test ile ilgili kod parçalarından en az 1 kere geçilmesi hedeflenir. Unit testler' in asıl sorumluları Test Mühendisleri değil Yazılım Mühendisleridir. Yazılım test sürecindeki en temel test stratejisini unit testler oluşturur. Çünkü ürün içerisindeki birim kodlar oluşurken, yazılım mühendisi paralelde unit test kodlarını hazırlayarak ilgili birimlerin doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını test eder. Şayet bir hata var ise, yazılım geliştirici doğrudan kendi birim koduna müdahale ederek hatayı düzeltir. Aksi halde var olan hatalar ileri ki süreçlerde Test Mühendisleri tarafından fark edilir ki, bu da zaman kaybına neden olur. Bu sebepten ötürü unit testlere gereken önemin verilmesi ve her bir unit testin kaydedilerek koşturulması gerekir. Unit testi hazırlanmamış bir yazılım parçasının, belirtim olarak geliştirici tarafında test edilmediğini gösterir. Ne yazık ki unit testlere gereken önem verilmediğinden ötürü yazılım test süreçlerinde önemli zaman kayıpları yaşanmaktadır. Bu yönteme birim testi denmesinin sebebi, spesifik kod parçalarının test edilme işlemi sebebiyle olmasıdır. Yazılım ürünü içerisindeki birim kodlar, sınıflar, metotlar, fonksiyonlar veya prosedürler olarak adlandırılır. Konuya aşağıda verilen örnek ile devam edelim.

Aşağıda basitçe girilen bir tam sayının tek ya da çift olma durumunu belirleyen bir kod parçasının olduğunu düşünelim. Bu kod parçası isEven() adlı bir metot kapsamında yazılmış olduğunu varsayalım.

public static boolean isEven(int number) {
   if (number % 2 == 0)
     return true;
   else
     return false;
  }

isEven() adlı yukarıdaki metot basitçe bir tam sayı alır ve bunun tek ya da çift olduğunu false ya da true ile ifade eder. isEven() metodu bir if-else blokundan oluşur. Yani bu kodun unit testleri hem if koşulunu, hem de else koşulunu kapsamalıdır. Bunun anlamı metoda argüman olarak tek ve çift sayı girdilerinin verilmesidir. Böylece 2 durum için yazılacak 2 testcase birim testlerini(unit test) oluşturur. Aşağıda isEven() metodu için yazılan birim testler verilmiştir.

TestCase1 - Girilen sayının tek olma durumu

  @Test
  public void test() { 
   int number1 = 1;
   assertTrue("Number " + number1 +" is not even", Number.isEven(number1));
  }

TestCase2 - Girilen sayının çift olma durumu

  @Test
  public void test() { 
   int number1 = 2;
   assertTrue("Number " + number1 +" is not even", Number.isEven(number1));
  }

Yukarıdaki her iki testcase de sırayla 1 ve 2' yi test ederek birim test kodlarını oluşturur. Unit testler yazılımcılar tarafından yazılsa da, bazı yazılım araçları ile daha kolay yapılabilir. Örneğin yukarıdaki örnekteki gibi Java tarafında JUnit gibi framework' ler kullanılır.

Özetle, unit testler ile yazılım hataları sıcağı sıcağına tespit edilerek düzeltilmesi amaçlanır. Unit testler Yazılım Mühendisleri tarafından yazılır ve yazılım birimlerinin geliştirilmesi ile paralel bir şekilde yürütülür. Zaman kısıtlaması gibi unsurlar olduğunda, unit testlerin hazırlanması yardımcı yazılım araçları ile de desteklenir.

There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.