www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

BIR DIZIDE FREKANS DEGERI

Last update: 2/16/2012 2:05:00 AM

Yazan ve Cevaplayan:Fatih KABAKCI

Bu soru Chip Online sayfasında 31.03.2011 tarihinde merlyn adlı kullanıcı tarafından sorulmuştur.

Gelen Soru: Given an array of integers, find the length and location of the longest contiguous sequence of equal values. The array length will be defined as 15 and the array elements will be taken from the user.

Example:

1, 2, 2, 1, 5, 1, 1, 7, 7, 7, 7, 1, 1, 3, 6
Output:
number=7
length=4
starting_position=8
bu kodu nasıl yazacağım konusunda yardımcı olurmusunuz?

Verilen Cevap:

Soruda tamsayı dizisi icerisinde Ard Arda sıralanan en yuksek frekanslı deger sorulmaktadır.Ayrıca bu degerin indeks numarası ve kac kez tekrar ettiğide programcıdan istenmektedir.

Burada kritik soru ARD ARD'A gelmesi gereken frekans degerinin hesaplanmasıdır.Bu problem icin iç içe iki dongu(nested two loops) kullanabilir.Ilk dongu,dizideki mevcut sayı adedi kadar donerken,içteki dongu ise her elemanın pes pese gelen komsu elemanlarına bakmasını saglayacaktır.Ornegin

1 2 1 3 3 3 sayıları icin program su analizi yapacaktır. Ilk olarak ele alınan sayı 1 iken sırasıyla bir sonraki degerleri taramaya baslayacaktır.Burada dikkat edilirse,dizide iki adet 1 elemanı var iken,tarama sırasında bastaki 1 sayısının frekansı,programa gore 1 olacaktır.Cunku bu sayının kendisinden bir sonra gelen yeni deger 2'dir.Dolayısıyla bu esitsizliği goruldugu anda tarama bırakılarak bir sonraki eleman taramasına gecilecektir.

Dolayısıyla beklenen frekans degeri 3 olacaktır.(3 adet 3) Frekans degeri bilindiği anda diger degisken degerlerini hesaplamak kolaylasacaktır.Daha once frekans degerleri hesaplanan dizi icerisindeki en buyuk deger bulunarak,bu degerler icerisindeki baslangıc posizyon ve tekrarlanan adet kolaylıkla hesaplanacaktır.

Yukarıdaki algoritmanın C dilindeki karsılıgı asagıdaki gibi olacaktır.
#include <stdio.h>

void in(int array[],int num[])
{
 int i;
 for(i=0;i<15;i++)
 {
 printf("Enter the %d. element",i+1);
 scanf("%d",&array[i]);
 num[i]=1;
 }
}
void calculateFrequency(int array[],int num[],int *startingPosition,int *number,int *length)
{
  int i=0,j=0;
  for(i=0;i<15;i++)
  {
  j=i+1;
  while(array[i]==array[j++])
  num[i]++;
 }  
  *length=num[0];
  for(i=0;i<15;i++)
  if(*length < num[i])
  {
  *startingPosition=i+1;
  *number=array[i];
  *length=num[i];
  }
}
int main()
{
 int array[15]={0};
 int num[15]={0};
 int startingPosition,number,length;
 in(array,num);
 calculateFrequency(array,num,&startingPosition,&number,&length);
 printf("Number:%d\n",number);
 printf("Starting Position:%d\n",startingPosition);
 printf("Length:%d",length);
 getchar();
 getchar();
 return 0;
}
Başarılar
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.