www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

BIT DUZEYINDE SIKISTIRMA

Last update: 2/25/2012 2:39:00 AM

Yazan ve Cevaplayan:Fatih KABAKCI

Bu soru Chip Online sayfasında 04.12.2010 tarihinde ermess adlı kullanıcı tarafından sorulmuştur.

Gelen Soru: c dilinde bit düzeyinde iki sayiyı(0000 0101 ve 0000 0010 gibi) sıkıştırıp t 8 bitte indirirerek tek bir dosyaya kaydetme yardımm lütfen?

Verilen Cevap:

Bir sayının bitler halinde gosterilmesi,ikilik(binary) tabanda belirtilmesi demektir.Bilindigi uzere ikilik tabandaki sayılar 0(false) ve 1(true) dir.Soruda sayıların 8 bitte ifadesi istendigi icin 8 uzunluguna sahip bir dizi(array) tanımlanabilir.Bu bitlerin elde edilmesi icin ise,girilen sayı 1 olana kadar modul(2) işlemine tabi tutulacaktır.

Yukarıdaki soruda,ilk olarak girilen bir sayının kac bitte olması gerektigi belirlenmelidir.Ornegin kullanıcı 5 girdiginde 3 bit,8 girdiginde 4 bit,16 girdiginde 5 bit olması gerekecektir.Burada yakalanan bagıntı 2 uzeri n degerinin,kullanıcının girdigi sayıdan buyuk olması durumunda gereken bit sayısıdır.Buradaki n degeri dongu iterasyon degeridir.Bit sayısının bilinmesinin sebebi,8 uzunluguna sahip diziye kac veri(bit) girişinin yapılması olmasıdır.Aksi takdirde veri(bit) girisi sabit olacak ve ortaya cıkan sonuclarda goruntu ve hesap acısından anomaliler gorulecektir.

Bu asamadan sonra yapılacak hamle,sayının ikilik tabandaki karsılıgını bulmak olacaktır.Daha onceden de bahsedildigi gibi,bir sayının ikilik tabanda gosterilmesi,ilgili sayının 2 den kucuk olana kadar modul(2) degerine tabi tutulması ile gerceklesir.

Algoritmanın son asamasında ise,8 bitte elde edilen sayının dosyaya yazılması kalacaktır.Sonuc olarak bu algoritmanın C dilindeki karsılıgı asagıdaki gibi olabilir.
#include <stdio.h>
#include <math.h>

main() {

    int sayi=0;
    printf("Sayi:");
    scanf("%d",&sayi);

    int bitSayisi=0;
    while(pow(2,bitSayisi) <= sayi) 
    bitSayisi++;

    char bitDizisi[8]={0};

    int i=7;
    while(bitSayisi!=0) {
    bitDizisi[i]=sayi%2;
    sayi/=2;
    i--;bitSayisi--;
    }
    for(i=0;i<8;i++) {
    if(i==4)
    printf(" ");
    printf("%d",bitDizisi[i]);
    }

    FILE *dosya=NULL;
    if((dosya=fopen("Bit.txt","a"))==NULL) {
    printf("Dosya Acilamadi\n");
    return 1;
    }
    for(i=0;i<8;i++) {
    if(i==4)
    fprintf(dosya," ");
    fprintf(dosya,"%d",bitDizisi[i]);
    }

    getchar();
    return 0;
    }
Soruda 2 sayı uzerinden bit hesaplanması istenmiştir.Yukarıdaki algoritmada,2.sayı icin eklemeyi artık rahatlıkla yapabilirsiniz.

Başarılar
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image




The Topics in Computer Science

Search this site for





 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.