www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

CHIDAMBER KEMERER METRIKLERI

Last update: 5/23/2015 2:22:00 AM

Yazan:Fatih KABAKCI

Nesneye yönelik-yazılım modüllerinin karmaşıklığını ölçmeye yarayan en popüler metriklerden bir tanesi de, kısaca CK olarak bilinen Chidamber&Kemerer metriğidir. CK yönteminde temel strateji, bir sınıf içerisindeki metotların miktarına, sınıfın alt-üst hiyerarşisine ve diğer sınıflara göre ilişkilerine göre sistemin karmaşıklığını çıkarmaya çalışmasıdır. Nesne-yönelimli yazılım modülleri için kullanılan CK yöntemi, aşağıdaki metrikleri araştırır.

WMC - Weighted Methods per Class

Sınıf başına ağırlıklandırılmış metot sayısı anlamına gelir. Ağırlandırılmış(weighted) sıfatı, karmaşıklığın(complexity) bir ölçüsüdür. WMC metriği içerisinde karmaşıklık değeri 1 olarak alındığında, bu metrik bir sınıf içerisinde bulunan toplam metot sayısını(nom - number of methods) gösterir.

DIT - Depth of Inheritance Tree

Miras derinliği, bir sınıf hiyerarşisinde bulunan en üst sınıf ile en alt sınıf arasındaki mesafe bu değeri ortaya çıkarır. Bir ağaç modelinde en üst sınıf, root olarak adlandırılır. En alttaki child node ise, bu sınıfı ve bu sınıftan türeyen en son sınıfı miras(inheritance) alan bir yaprak düğüm olarak adlandılır. Aradaki mesafe soy-kuşak sayısını gösterir.

NOC - Number of Children

Bu metrik, bir sınıftan türeyen sınıf sayısını gösterir. Bir ağaç modelinde, root düğümden türeyen her eleman child node olarak adlandırılır.

CBO - Coupling Between Objects

Hatırlanacağı üzere, coupling kavramı bir sınıfın diğer sınıflar ile ilişkisini anlatır. Bu metrik, bir sınıfta bulunan miras(inheritance) dışında kalan ilişkili nesne sayısını gösterir. Yani sınıfın kendi soyu dışında ilişki kurduğu diğer nesnelerin toplam sayısı bu metrik değerini oluşturur.

RFC - Response for Class

Bu metrik bir sınıfta potansiyel olarak çağrılabilen toplam metot sayısını gösterir. Bu değer hesaplanırken, sınıfın kendi metotları, miras sırasında aldığı private olmayan tüm metotlar ve içerdiği nesnelerin public metotları dahil göz önüne alınır. RFC metriği yazılımın yüksek seviye testi ile potansiyel çağrılar sonucunda oluşan problemleri yakalamak için bilgi verir.

LCOM - Lack of Cohesion of Methods

Hatırlanacağı üzere, cohesion kavramı bir sınıfın içindeki ortak veri metot ilişkisini anlatır . Bu metrik, üye verileri paylaşmayan metotlar ile paylaşan metotlar arasındaki farka bakar. Henderson-Sellers bu metriği revize ederek aşağıdaki bağıntıyı çıkarmıştır.

Henderson-Sellers LCOM
m – metot sayısı
v – üye sayısı
m(Vi) - Her bir Vi' ye erişen metot

Şayet tüm metotlar tüm üye verilerine erişiyorsa bu değer 0 olarak bulunur. Bu değerin 2 den büyük ve eşit olması, ilgili modülün cohesion açısından problemli olduğunu gösterir.

Konuyu daha iyi anlamak için aşağıdaki örneği inceleyelim.

Class A

public class A {
  int a1;
  int a2;
  
  public A() {
   
  }

  public void ma1() {
   a1 = 1;
  }

  public void ma2() {
   a2 = 1;
  }

  public void ma3() {
   a1 = 1;
   a2 = 1;
  }
  
  private void ma4() {
  }
}

Class B

class B extends A {
  int b1;
  E  e;
  
  public B() {
   
  }

  public void mb1() {
   e = new E();
  }

  public void mb2() {
   b1 = 1;
  }
}

Class C

public class C extends A {
  B b;
  
  public C() {
   
  }

  public void mc1() {
   a1 = 3;
   a2 = 3;
   b.e = null;
  }
}

Class D

public class D extends C {
  int d1;
  E  e;
  
  public D() {
  
  }

  public void md1() {
   d1 = 4;
  }
}

Class E

public class E {
  public E() {
   
  }
}

Her sınıf için üretilen metrikler aşağıda verilmektedir.

A sınıfı için;
WMC = 5 (A, ma1, ma2 ,ma3, ma4)
DIT = 1 (A)
NOC = 2 (B, C)
CBO = 0
RFC = 5 (A , ma1, ma2 ,ma3, ma4)
LCOM = 0.5

B sınıfı için;
WMC = 3 (B, mb1, mb2)
DIT = 2 (B - A)
NOC = 0
CBO = 1 (E)
RFC = 8 (B, mb1, mb2, E, A, ma1, ma2, ma3)
LCOM = 1

C sınıfı için;
WMC = 2 (C, mc1)
DIT = 2 (C - A)
NOC = 1 (D)
CBO = 1 (B)
RFC = 10 (C, mc1, B, mb1, mb2, E, A, ma1, ma2, ma3)
LCOM = 0

D sınıfı için;
WMC = 2 (D, md1)
DIT = 3 (D - C - A)
NOC = 0
CBO = 1 (E)
RFC = 12 (D, md1, E, C, mc1, B, mb1, mb2, A, ma1, ma2, ma3)
LCOM = 0

E sınıfı için;
WMC = 1 (E)
DIT = 1 (E)
NOC = 0
CBO = 0
RFC = 1 (E)
LCOM = 0

There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.