www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

COK BICIMCILIK(POLYMORPHISM)

Last update: 6/16/2012 7:59:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Nesneye dayalı programlamanın felsefelerinden bir diğeri olan Çok biçimcilik,bir arabirimi referans alan bir den fazla metot felsefesini üstlenmektedir.Polymorphism Yunanca'da 'bir çok biçim ' anlamına gelmektedir.Bu anlam da nesneye dayalı programlamanın temel prensiplerinden biri olmuştur.

Çok biçimcilik prensibi ile bir arabirim oluşturulur(interface).Daha sonra bir takım ilişkili mantıksal sınıflar kendi tasarladığı algoritmaya veya nesne tiplerine göre bu arabirimi uygular(implement eder).Buradaki amaç,aynı isim altındaki bir olayın,ilişkili bir çok sınıf tarafından farklı şekillerde uygulanma gereksiniminden ortaya çıkmaktadır.Bu gereksinimin sebebi pek tabi ki basitlik içindir.Nitekim Nesneye Dayalı Programlama sınıflar arasındaki karmaşıklığı mümkün olduğunca azaltmak için ortaya atılmıştı.

Aşağıda bir sıralama arabirimini uygulayan 3 adet sıralama algoritma yapısı gösterilmektedir.
Polymorphism-1
Diyagrama bakıldığında bir sıralama algoritmasının 3 farklı sıralama algoritmasına arabirim oluşturduğu görülmektedir.Genel bir arabirim ile tasarlanan bu sıralama arayüzü,mantıksal olarak hiyerarşiyi en iyi şekilde modelleyerek nesneye dayalı programlamayı en sade ve basit şekilde ortaya koyacaktır.

Tasarlanan arabirimin UML diyagramı aşağıdaki gibi olabilir.
UML-1322
UML diyagramına göre,genel arabirim içerisinde tanımlı bir sort() metodu bulunmaktadır.Tasarımda örnek olarak kullanılan; sınıfları bu sort metodunu uygulayarak kendi özel algoritmalarını uygulayacaktır.Bu sayede 'bir arabirimden bir den fazla metot' eldesi gerçekleşmiş olacaktır.

Yukarıdaki olayın Java dilinde gerçeklenmesi aşağıdaki gibi olacaktır.

İlgili algoritmaların ve daha bir çoğunun uygulanışına site üzerinden göz atabilirsiniz.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.