www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

CORBA(ORTAK NESNE ISTEK ARACISI MIMARISI)

Last update: 6/28/2015 5:00:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Bu yazının amacı CORBA standardını açıklamaktır. Yazının içerisinde CORBA standardı ile ilgili olan ORB, IDL, GIOP ve IIOP kavramlarına da yer verilmektedir.

CORBA (Common Object Requet Broker Architecture - Ortak Nesne İstek Aracısı Mimarisi) dağıtık nesne paradigmasını uygulayan OMG (Object Management Group) tarafından geliştirilmiş bir standarttır. Temel amacı, ağ yapısı, programlama dili, işletim sistemi gözetmeksizin, platform bağımsız olarak bir nesnenin dağıtık ortamda paylaşılmasını sağlamaktır. Bunu temelinde barındırdığı ORB (Object Request Broker - Nesne İstek Aracısı) yapısı tarafından gerçekleştirir. CORBA dağıtık nesneleri IDL(Interface Definition Language - Arabirim Tanımlama Dili) kullanılarak inşa edilir. IDL söz dizimi Java ve C++ benzer. Yani paylaşılmak istenen kod IDL ile tanımlanırken, sunucu ve istemci tarafında çalışan uygulamalar dağıtık nesneyi ORB sayesinde çağırır ve kullanır. CORBA ise protokolün genel adıdır.

İstemci ve sunucu tarafındaki ORB nesneleri, birbirleri arasında haberleşirken GIOP (General Inter ORB Protocol) protokolünü kullanır. Şayet farklı ORB sağlayıcıları birbirleri ile haberleşmek isterse, buda TCP/IP katmanında IIOP (Internet Inter ORB Protocol) protokolü ile sağlanır.

CORBA IIOP

İstemci bir CORBA çağrısı yaptığında, istemci tarafında çalışan , sunucuya bir GIOP mesajı gönderir. Sunucu tarafında çalışan ORB bunu aldığında, CORBA çağrısındaki bu isteği sunucu nesnesine çevirerek bir cevap döner. Şayet ORB sağlayıcıları farklı ise mesaj yapısı IIOP protokolü tarafından sarmalanır.

CORBA uygulamaları sayesinde, farklı programlama dilinde yazılmış bileşenleri platform bağımsız bir şekilde kullanabilirsiniz.

CORBA uygulamaları inşa etmek için aşağıdaki temel adımlar uygulanır.

1. IDL ile arabirim inşa etmek. - Defining IDL

IDL işletim sistemi ve programlama dilinden bağımsız bir arayüz sunar. Bu arayüz, herhangi bir sunucuda çalışan servislerin yazılması için tasarlanır.

2. IDL kodunu uygun bir programlama diline dönüştürmek. - Translating IDL

Tanımlanan arayüzler IDL derleyicileri tarafından derlenerek bir programlama dilinin anlayacağı formata dönüştürülür. Örneğin module application ifadesi şayet Java Programlama Dili için derlenecekse, bu ifade package application söz dizimine dönüştürülür(translation).

3. IDL kodunu derlemek. - Compiling IDL

Uygun bir programlama diline dönüştürülen IDL dosyaları ve arabirimleri derlenir.

4. İstemci ve sunucu uygulamaların yazmak. - Client/Server Implementation

Hazır hale gelen IDL, sunucu tarafından refere edilerek kullanılır. Bunun yanında istemci, CORBA istekleri için kendi uygulamasını oluşturur.

5. ORB' yi başlatmak - Starting ORB

Sunucuda çalışan ORB uygulaması hizmet vermek için başlatılır.

6. İstemci ve sunucu uygulamaları çalıştırılır. - Running client/server applications

İstemci ve sunucu ORB nesneleri tarafından, IDL kodu kullanımı hazır hale getirilir.

MemberCommentDate:
guest
Tebrikler. Oldukça açıklayıcı olmuş. 

Bülent
1/4/2018 9:14:00 AM

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.