www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

COUPLING ve COHESION KAVRAMLARI

Last update: 5/22/2015 11:12:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Yazılım tasarımında en temel konulardan bir tanesi de coupling(bağlama) ve cohesion(yapışma) kavramlarıdır. Yazılım tasarlanırken sınıflar arası ilişki ile sınıf içi veri kullanımının doğru ve sade bir şekilde yapılmalıdır. Bir yazılım tasarlanırken, yazılımda bulunan her bir sınıfın modüler olması ve tek bir amaca hizmet etmesi gerekir. Bu gereklilikle;

Sınıfın modülerliği, sınıf içerisinde yapılacak bir değişikliğin diğer sınıflara olabildiğinde sıçramaması gerektiğidir. Örneğin bir sınıf içerisindeki bir metoda yeni bir parametre eklendiğinde, bu durumunun diğer bir çok sınıfta problem çıkarmaması gerekir. Sınıflar/Nesneler arası ilişki coupling(bağlama) kavramını yansıtır. İyi bir yazılımda coupling düşük(low) tutulmalıdır. Yani nesneler arasındaki ilişki sıkı sıkıya bağlı olmamalıdır.

Sınıfın sorumluluğunun tek olması ise, içerisinde bulunan metotların ve üyelerin, birbirinden alakasız olmaması, kullanılan verilerin ortak olmasını gerektirir. Örneğin sınıf içerisinde bulunan bir verinin, yalnızca tek bir metot tarafından kullanılırken, öbürlerinin bunun farkında bile olmaması yanlış bir tutumdur. Öte yandan her bir metodun yaptığı iş aynı amaca hizmet etmelidir. Yapılan işlerin alakasız olması yine yanlış bir tutum olarak görülür. Sınıf içinde verilerin ortak olarak kullanılması ve metotların aynı amaca hizmet etmesi cohesion(yapışma) kavramını yansıtır. İyi bir yazılımda cohesion yüksek(high) tutulmalıdır. Yani sınıf içi metot ve veriler yapışık bir şekilde kullanılmalıdır.

Bu isterler ile sınıf tasarımlarının yapılması, sınıfların bakımını kolaylaştırdığı gibi karmaşıklığını azaltır. Bir yazılım; düşük bağlamlık ve yüksek yapışkanlık(low coupling and high cohesion) özelliklerine sahip olmalıdır. Özetle Coupling(bağlama) kavramı sınıflar-arası düzen olarak değerlendirilirken, cohesion(yapışma) kavramı ise sınıf-içi düzen olarak değerlendirilir.

There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.