www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

C DE ATOI FONKSIYONU

Last update: 3/4/2012 11:43:00 PM

Yazan ve Cevaplayan:Fatih KABAKCI

Bu soru Chip Online sayfasında 09.10.2008 tarihinde cagataymy adlı kullanıcı tarafından sorulmuştur.

Gelen Soru: Arkadaşlar aşağıdaki programda girilen bir sayiyi (katar olarak) ve tabanını aldıktan sonra bu sayının 10 luk tabandaki değerini hesaplamaya calıştım.
Ama atoi nin kullanımında hata veriyor
turbo c ve dev c++ da hata veriyor
yardımcı olursanız sevinirim...
Katar olarak kullanmaktaki amacım sayının kaç basamaklı olduğunun başta bilinmeyişi...

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main(void)
{
int dizi[10];
int toplam=0;
int carp=1;
int i,k,taban;

printf("sayiyi giriniz"); //sayiyi katar olrk al
scanf("%s",dizi);

printf("\ntabanini giriniz...");
scanf("%d",&taban);

for(i=0;dizi[i]!='\n';i++); //boyut hesaplaniyor

for(k=i;k>=0;k--) 
{ 
toplam+=atoi(dizi[k])*carp;
carp*=taban;
}
printf("\n\n%d",toplam);
return 0;
}

Verilen Cevap:

Bakın atoi() fonksiyonunun prototipi -> int atoi(const char *); seklindedir.Dolayısıyla dizinin herhangi bir degeri degil,kendisini almalıdır.Ayrıca bir diziyi katar olarak kullanabilmek icin veri tipini 'char' seklinde deklare etmeniz gerekir.Bir katarı atoi() fonksiyonunu kullanarak 10'luk sistemde,yani decimal sistemde belirtmeniz icin dongu(loop) kullanmanıza gerek yoktur.atoi() fonksiyonunu bir kereye mahsus kullanmanız amacınıza ulasmaya yetecektir.Ote yandan bir sayının farklı taban sekillerinde goruntulemek,farklı algoritmik yaklasımlar ile mumkun olacaktır.Ornegin bir binary sistemde sayılar 2'nin bolumleri ile ifade edilir.O halde atoi() fonksiyonunun kullanımı ile ilgili nihayi kod asagıdaki gibi olmalıdır.
#include 
#include 
int main()  {
char dizi[10];
printf("sayiyi giriniz"); 
scanf("%s",dizi);
int sonuc=atoi(dizi);
printf("Girilen Katar Sayisal Degere Donusturuldu:%d\n",sonuc);
system("pause");
return 0;
}
Başarılar
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.