www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

C DE INPUT OUTPUT FONKSIYONLARI

Last update: 10/2/2014 11:46:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

C nin en temel fonksiyonlarından olan printf ve scanf fonksiyonları sırasıyla konsol tabanlı bilgi giriş ve çıkış görevlerini gerçekleştirir.Printf fonksiyonu ile ekrana karakter çıkışı saglanırken,scanf fonksiyonu ile de karakter girişi sağlanır.Yani C nin temel I/O(input/output) sistemini bu fonksiyonlar oluşturur.
Örnek olarak..
        char message[]={"Hello world"};
        printf("%s",message);
        int number;
        char newMessage[10];
        scanf("%d %s",&number,&newMessage);
	    printf("%d %s",number,message);
        ..............................
        ..............................
Görüldüğü üzere yukarıda yazılan fonksiyonların parantez iclerinde %d,%s karakterleri ve çift tırnak dısında ise degiskenin isimleri yazmaktadır.Scanf fonksiyonunda bu degiskenlerin onune & işareti gelmektedir.Bunun anlamı bu iki fonksiyonun aynı zamanda parametre alabildigidir ve istenilen cevrim karakterleriyle değişkenlerin çıktıya formatlanarak gönderilebildiğidir.Ayrıca derleyicinin izin verdiği sınır içerisinde sınırsız sayıda parametre kabul eder.
Bu fonksiyonlarla 4 işlem de yapılabilmektedir.Yukarıda değinildiği gibi,C bu fonksiyonları çevrim karakterleri ile sağladığı için istenen çıktı istenen formatta sergilenebilir.Nihayetinde yapılacak her işlemin bir formatı olmalıdır.C fonksiyonları bu açıdan esnek giriş çıkış işlemleri sağlar.

Özetlemek gerekirse,kullanıcının klavyeden bilgi akışı bu iki fonksiyon ile sağlanmaktadır.Pek tabiî ki C de bu iki fonksiyona benzer baksa fonksiyonlarda vardır.Ama daha önceden de bahsedildiği gibi printf ve scanf en kolay ve en sık kullanılan iki fonksiyondur.

putchar(),getchar() ve puts(),gets() fonksiyonlarıda sırasıyla monitore bilgi aktarma ve tampon bellekten veri almaya yarayan fonksiyonlardır.Bu fonksiyonların printf() ve scanf() e gore tek farkı veriyi formatlamadan işlemesidir.

putchar() ve getchar() ASCII kodlarından tek birkarakter okuyabilirken,

puts() ve gets() fonksiyonları ise uzun boylu verileri,yani dizileri ve pointerleri işlemektedir.

There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.