www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

C DE SLEEP FONKSIYONU

Last update: 3/4/2012 11:32:00 PM

Yazan ve Cevaplayan:Fatih KABAKCI

Bu soru Chip Online sayfasında 11.03.2011 tarihinde hmacdv adlı kullanıcı tarafından sorulmuştur.

Gelen Soru: C'de klavyeden karakter alan aynı zamanda karakter girilmemesi durumunda da kendisinden sonraki komutların çalışmasına izin verecek bir fonksyon var mı ? yoksa bu fonksyonun nasıl yazılacağını basit bir dille anlatabilir misiniz ?
Ya da ben direk programı kopyalayayım da demek istediğimi daha iyi anlatabileyim. Aşağıdaki programın bir tuşa basınca durmasını, tekrar basıldığında ise devam etmesini nasıl sağlarım ? ( program linuxta yazıldı )

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

void chronometer(void);

int main(){
chronometer();
return 0;
}

void chronometer(void) {
int hour=0,min=0,sec=0,i;
while(1){
for(i=0; i != 23; i++) printf("\n");
if(sec==60) {sec=0;min++;}
if(min==60) {min=0;sec++;}
printf("%d:%d:%d",hour,min,sec);
sleep(1);
sec++;
}
}

Verilen Cevap:

Yapmanız gereken tek sey ekranı belirtilen milisaniye degerine gore içinde bulundugu kanalı uyutan sleep() fonksiyonunun hemen ustunde bir kosul yaratmaktır.Bu kosul;
while(flag)
{
sleep(1000);
karakter=getche();
}
şeklinde deklare ediniz.

Ayrıca kullanılacak bu flag degiskenini herhangi bir tusa basildiginda yonlendirmek gerekir.Şöyleki,kullanıcı herhangi bir tusa bastıgında flag degeri aktif olurken sleep() fonksiyonunu uyandıracaktır.Ote yandan bir kez daha herhangi bir tusa bastıgında ise flag degerini pasif yapacaktır(0).Bu kod satırları ise;
karakter=getche();
if(isalnum(karakter))
flag=!flag;
şeklinde,while(1) dongusunun hemen altında deklare ediniz.'isalnum() fonksiyonu C programlama dili icerisinde ctype.h header dosyası icerisinde bulunurken,programda kullanılan karakter ve flag degiskenlerini int tipinde tanımlamayı unutmayınız.

Başarılar
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.