www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

C PLUS DOSYA GIRIS CIKIS

Last update: 5/12/2012 12:52:00 AM

Yazan ve Cevaplayan:Fatih KABAKCI

Bu soru Chip Online sayfasında 27.03.2011 tarihinde yeniüye adlı kullanıcı tarafından sorulmuştur.

1.Gelen Soru: c++ ta data formatı değiştirmeyi nasıl yaparız.
örneğin ben spss (excel gibi satır ve sütunları olan bir
istatistik programı) formatından excel formatına çevirmek istiyorum bunu c++ da nasıl yazarım.
yardım edebilirseniz çok sevinirim.
teşekkürler şimdiden.

1.Verilen Cevap:

Yapmanız gereken ilk adım,C++ programlama dili icerisinde bir .xls uzantılı bir dosya dolusturmaktır.Ancak bu uzantı sayesinde excel dosyaları olusturabilir.Deklerasyon asagıdaki gibi olabilir.

ofstream file("deneme.xls",ios::app);

Daha sonra excel dosyası icerisinde var olacak satır(row) ve sütünlar(fields) icin gereken boyutta bir dizi(array) olusturulabilirsiniz.Karakterler ve numerik degerler icin ayrı ayrı dizi tipi olusturabilirsiniz.Veya dilerseniz saf degiskenler(variables) yardımıya yazma işlemini gercekleştirebilirsiniz.Burada bir diger husus,cevirmek istediginiz programın uzantısı ifstream() fonksiyonu ile okumanızdır.Ornegin,

ifstream read("dosya_ismi . ?");

Başarılar

2.Gelen Soru: çok teşekkürler yardımınız için. fakat ben daha önce ofstream ve ifstream kullanmadım nasıl kullanacağım hakkında kısa bir örnek verirseniz çok sevinirim. teşekkürler.

2.Verilen Cevap:

C++ dosya giriş cıkıs işlemleri icin ''fstream'' header dosyası programa dahil edilir.Bir dosyadan veri okumak icin olusturulacak nesne ifstream nesnesi,bir dosyaya veri yazma işlemi icin ise ofstream nesnesi kullanılır. iOrnegin bilgisayarımızda deneme.txt adlı bir metin dosyası olusturalım ve icerisine karakterler girelim.Daha sonra olusturdugumuz bu metin dosyasını okuyarak ekranda getirmeye calısalım.Bu işlemler icin ofstream ve ifstream nesnelerinin nasıl kullanıldıgını dikkatle inceleyelim.
#include <iostream>
#include <fstream> // dosya islemleri icin programa fstream kutuphanesi dahil edilir

using namespace std;

int main() 
{

ofstream writer("deneme.txt"); // yazma islemi icin

  cout << "* Karakterini girdiginizde dosyaya kayit durdurulacaktir\n";
  char ch;
  do 
  {
    ch=getche();
    if(ch!='*')
    writer << ch;
    }
 while(ch!='*');

 cout << "\nDosyaya karakterler kaydedilmistir\n";
 writer.close();

 ifstream reader("deneme.txt");

 cout << "Karakterler okunuyor\n";
 while(!reader.eof()) {
            reader >> ch;
            if(!reader.eof())
            cout << ch;
            }
 reader.close();
 getchar();
 return 0;
}


Yukarıda ilk olarak writer adında bir ofstream nesnesi olusturulmustur.Bu sekilde bir dosyanın yazma modunda(output) acılması saglanır.Daha sonra bir char degiskeni ve getche() fonksiyonu yardımıyla klavyeden herhangi bir tusa basıldıgında(* karakteri haric) otomatik olarak ekranda gosterilerek dosyaya yazan kod satırları eklenmiştir.Akabinde bir reader adlı ifstream nesnesi hazirlanarak,daha onceden yazılan karakterlerin okunması saglanacaktır.Okuma sırasında, while(!reader.eof()) dongusundeki eof() koşulu ise,bir dosya okundugu sırada,dosya sonu kontrol yapan bir fonksiyondur.Yani dosya sonuna gelindigi anda işletim donguden cıkarak programı tamamlayacaktır.Ayrıca writer.close() ve reader.close() komutlarındaki close() ifadesi,bir dosyanın kapatıldıgını bildiren bir metot olma ozelligindedir.

Başarılar
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.