www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

DML(DATA MANIPULATION LANGUAGE)

Last update: 10/18/2012 5:10:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

T-SQL(Transact SQL)'in alt birimlerinden bir tanesi Data Manipulation Language(Veri İşleme Dili)'dir.Bir veritabanı içerisinde oluşturulan kayıtların,eklenmesi,silinmesi ve güncellenmesi işlemi DML yönetimi altında gerçekleştirilir.DML veritabanından ziyade,o veritabanında oluşturulan kayıtlar ile ilgilenir.Yani veri odaklı bir dildir.DML,INSERT,DELETE,UPDATE ve SELECT T-SQL anahtar kelimelerinden oluşmuştur.

Veri işleme dili 4 anahtar kelime üzerine toplanır.
  • INSERT,bir veritabanı tablosuna kayıt eklemek için kullanılan bir DML öğesidir.
  • DELETE,bir veritabanı tablosundan kayıt silmek için kullanılan bir DML öğesidir.
  • UPDATE,bir veritabanı tablosundaki belirli bir kayıt veya kayıtları güncellemek için kullanılan bir DML öğesidir.
  • SELECT,bir veritabanı tablosundaki mevcut kayıtları listelemek için kullanılan bir DML öğesidir.

INSERT

INSERT ile veritabanı tabloları içerisine kayıt eklenir.Genel kullanımı iki türlü olmaktadır.Şayet bir tablodaki verilerin hepsi girilecekse,girilecek alanların belirtilmesi zorunlu değildir.Ancak kayda girilmeyecek bazı öğeler var ise,kayda girilecek öğeler VALUES anahtar kelimesinden önce belirtilmelidir.Kullanım stili,

INSERT INTO table_name(fields...) VALUES (values....);

şeklindedir.

Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi 3 farklı insertion yapısı kullanılmıştır.Yukarıdaki örnekte info tablosuna 3 farklı şekilde kayıt eklemesi yapılmıştır.

DELETE

DELETE ile bir tablodaki var olan kayıtlar silinir.Genel kullanımı,

DELETE FROM table_name
WHERE statement;

şeklindedir.UPDATE

UPDATE ile bir tablodaki değer veya değerler güncellenir.Genel kullanımı,

UPDATE table_name
SET field=value;
WHERE statement;

şeklindedir.SELECT

SELECT ile bir veritabanı tablosundaki istenen kayıtlar listelenir.Genel kullanımı,

SELECT FROM *;

şeklindedir.WHERE veya belirli alanlar ile çeşitli sorgu stilleri de yapılabilir.Yukarıdaki SELECT yapısının çıktısı ise aşağıdaki gibi olacaktır.Sonuç olarak DML T-SQL'in,daha genel anlamda SQL'in bir alt birimidir.DML,veritabanları içerisinde bulunan verileri yöneterek SQL'e katkı sağlar.
MemberCommentDate:
guest
Çok ama çok başarılı bir anlatım. 

mustafa

12/27/2019 5:27:00 AM

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.