www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

GENIS ALAN AGLARI(WIDE AREA NETWORKS)

Last update: 10/23/2014 12:20:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Geniş alan ağları, yerel alan ağlarının ülke veya kıta çapındaki daha gelişmiş hallerine verilen isimdir. Geniş Alan Ağları(Wide Area Network) bir den fazla ağın, birbirlerine bağlanması ile elde edilir .Aşağıda WAN network modeli gösterilmektedir.Yukarıda görüldüğü gibi, WAN hem birden fazla LAN ve MAN içeren, hemde aynı zamanda bir çok router(yonlendirici)' in bağlı olduğu ağların tümününü içermektedir.

router' lar iletim hatları üzerinden veri trafiğine yardımcı olurlar. Bir router(yönlendiriciler) WAN üzerinde dolaşan paketlerin doğru noktalara iletilmesini sağlayan, literatürde ara düğüm(intermediate node), paket anahtarlamalı düğüm(paket switching node) gibi isimlere sahip olan özel bilgisayarlara denmektedir. Uygun bir noktadan ağdaki paketi alan router, paketin doğru hatta iletilmesi için bir süre bekler. Müsait bir durumda ise paketi network'e aktarır. transmission lines(iletim hatları) ise, router'leri birbirine bağlayan ve iletim ortamını oluşturan bağlantılara denilmektedir.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.