www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

HARD LINKS

Last update: 2/24/2015 10:33:00 AM

Yazan:Fatih KABAKCI

Hard links, Unix ve Windows gibi sistemlerde bir dosyaya bir den fazla isim ataması yaparak, orjinal dosyalara kopya referans olan sabit bağlantılar olarak adlandırılır. Unix sistemlerde varsayılan olarak, her dosya kendi ismi ile en az 1 adet hard linke sahiptir. Bir hard link, orjinal dosyanın bir kopyasıdır ve içeriği değiştirildiği zaman, orjinal dosya da otomatik olarak değişir. Bunun anlamı, işletim sistemi üzerinde tek bir link üzerinden değişiklik yaparak, bağlantılı olan tüm komponentlerin kullandıkları veriler içinde bu değişikliği yansıtmaktır. Örneğin A dosyasına işaret eden bir hard linkin içeriğindeki değişiklik, orjinal A dosyasının içeriğine de yansır. Hard linkler silindiği zaman, orjinal dosya silinmez, yalnızca hard linkin kendisi silinir.

Hard link' lerin iki adet kısıtlaması bulunmaktadır.

1. Bir hard link, kendi dosya sistemi dışında bulunan bir dosyaya bağlantı oluşturamaz.
2. Bir hard link, dizinlere(directory) bağlantı oluşturamaz.

Hard linkler genellikle yedek alma(backup) işlemlerinde kullanılmaktadır. Dosya kopyaları oluşturması ve eski bir metodoloji olduklarından kullanım alanları Sembolik Linkler(Symbolic Links) kadar yaygın değildir.

ln Komutu

Unix işletim sisteminde ln file_name link_name ifadesi bir hard link yaratır.

There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.