www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

J2ME FORM SINIFI

Last update: 7/3/2012 5:41:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Screen alt sınıflarından en sık kullanılan,mobil cihaz görüntü tabakasını oluşturan bu sınıf Form sınıfı olarak tanımlanmıştır.Form sınıfı Item adı altında çeşitli bileşenleri kullanmak için zemin hazırlar ve aşağıdaki diyagram da görüldüğü gibi Display sınıfına iliştirilir.

Form sınıfı soyut bir sınıf olan Screen alt sınıfından türemiştir.Screen soyut sınıfı da yine başka bir soyut sınıf olan Displayable sınıfından türemiştir.Böylelikle Display sınıfına iliştirilen bir Displayable objesi Form olabilir.
Form sınıfı iki adet kurucu metottan meydana gelmektedir.

Form(String title)

Form(String title,Item []items)

'title' parametresi Form sınıfının başlığını tanımlar.Ekran üzerine yerleştirilen Form'un üstünde buraya atadığınız değeri görebilirsiniz.Aşırı yüklenmiş(overload) bir diğer yapısında ise,tek bir sefer de tanımladığınız Item objelerini Formu yaratırken o forma ekleyebilirsiniz.

Form sınıfının metotları ise aşağıda verilmiştir.
  • int append(Image image)
  • int append(Item item)
  • int append(String strng)
append() 3 farklı parametre alabilen,aldığı parametreyi Formun sonuna ekleyen bir metottur.Forma eklenen her eleman,siz müdahale etmedikçe yukarıdan aşağıya doğru dizilmektedir.append() metodunun dönüş değeri ise eklenen parametrenin index değeridir.
  • void delete(int index)
  • void deleteAll(void)
delete metodu ise,aldığı index numarasına sahip bileşeni formdan siler.deleteAll() ise Form üzerindeki tüm elemanları tek seferde silmek için kullanılmaktadır.
  • Item get(int index)
get metodu ilgili index değerine yerleştirilmiş bir Item nesnesini döner.
  • void insert(int index,Item item)
  • void set(int index,Item item)
insert metodu,ilgili index değerine bir Item yerleştirir.Bu noktada başka bir Item daha önceden mevcut ise o Item bir sıra ileri kayar ve eklenen yeni Item değeri index noktasına sahip olur.

set metodu ise,insert metodundan farklı olarak yerleştirildiği noktada daha önceden bir Item var ise,o Item kaldırılır ve yerine eklenen yeni Item objesi yerleştirilir.insert yerleştirme,set ise güncelleme işlemleri için kullanılmaktadır.
  • int size()
size() metodu bir Form içerisindeki toplam Item sayısını döndürür.
  • void setItemStateListener(ItemStateListener itemListener)
Bu metot,bir Form'a yerleştirilen bir Item'in tetikleyeceği bir olayı(event) dinlemektedir.Aynı Command sınıfında kullanılan setCommandListener(CommandListener) metodunda olduğu gibi,eklenen çeşitli Item nesnelerin yaratabilecekleri bir olay var ise bu olayı dinlemek için işletim sistemine kayıt olunur.

Form sınıfının basit bir kullanımı ise aşağıda verilmektedir.


Programın çıktısı ise aşağıdaki gibidir.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.