www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

JAVA ANA KANAL(MAIN THREAD)

Last update: 10/3/2014 6:27:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Java programlarında sıklıkla bulunan static main fonksiyonu gibi,alt kanalları türeten,başka kanalları çalıştıran varsayılan ana bir kanal bulunmaktadır.Bu kanal main thread olarak isimlendirilmiştir.

Her java programı en az bir sınıf içerdiği gibi,çalışırken en az 1 kanal içermektedir.Yani siz bir thread mekanizması yazmasanızda,esasen arka planda programınızın altında çalışan bir main thread bulunmaktadır.Bu ana kanal bir Thread referansı ile kontrol edilebilir.

Bir Thread referansı oluşturmak için basitçe;
static Thread currentThread()
prototipli static metodu kullanılmaktadır.Oluşturulacak bir Thread referansına,currentThread() metodu uygulandığında,artık herhangi bir kanal gibi kullanılacaktır.Aşağıda bu metodun kullanımı ve ana kanalı tanıtan basit bir örnek program gösterilmektedir.


statik currentThread() metodu ile oluşturulan bir Thread referansı ana kanal hakkında bilgi toplamaktadır.ID değeri işletim sistemine bağlı olarak üzerinde çalışan Java virtual machine(Java Sanal Makinesi) tarafından genellikle 1'den başlayarak artarak gitmektedir.Bu programda sadece main thread bulunduğundan ID numarası 1 olarak gösterilmektedir.Ismi varsayılan olarak 'main' olan bu kanalın öncelik(PRIORITY) değeri 5 olarak görülmektedir.Öncelik değeri ise azaldıkça öncelik artmaktadır.Kanalın halen hayatta olduğunu gösteren isAlive() metodu Thread sınıfında yer almaktadır.

Bir kanalı kesmek için interrupt() metodu kullanılmaktadır.Ayrıca yukarıdaki programda görüldüğü gibi main kanalının kesmeye uğramadan önceki ve sonraki durumları gösterilmektedir.Bir java programı sona erdiğinde işlev gören tüm kanallarda sona erer.Cogunlukla ise en son sona erecek kanal ana kanal olmalidir.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.