www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

JAVA APPLET

Last update: 10/14/2012 6:17:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Applet java destekli bir web tarayıcısı veya bir appletviewer ile istemci tarafında çalışan bir Java teknolojisidir.Bir applet'i java kurulu bir makine ile internet üzerinden çalıştırabilirsiniz.Appletler Javanın taşınabilirlik ilkesini oldukça etkileyen yapılardır.Özellikle internetin oluşumuyla geliştirilmesi hız kazanan appletler,güvenlik sınırlamaları ile virüs bulaştırma ve veri bütünlüğünü sağlama konusunda ciddi avantajlar sunmaktadır.Javanın istemci tarafındaki teknolojilerinden olan appletler bu sebebten ötürü javanın en güvenle çalıştırılan araçlarından biri olmuştur.Istemci makineye indirilmiş bir applet ile normal şartlar altında istemciye veritabanı bağlantısı yapılamaz,diskin bir çok bölümüne erişilemez.Tüm bu kısıtlar ile appletler AWT(Abstract Window Toolkit) ve Swing'i kullanarak etkili bir GUI(Graphical User Interface) desteği sağlamaktadır.

Bir Appleti basitçe java destekli bir web tarayısı veya bir appletviewer ile çalıştırabilirsiniz.Aşağıda bir applet'in temel iskeleti verilmektedir.Yukarıdaki örnekte tarayıcı veya appletviewer ekranına basitçe Hello world yazılacaktır.Bunun için programda AWT kütüphanesi kullanılmıştır.

import java.awt.*; ifadesiyle Java AWT kütüphanesinin kullanılacağı belirtilir.Bunun sebebi Graphics sınıfının AWT içerisinde olmasıdır.AWT çok kapsamlı bir kütüphanedir ve Javanın temel GUI yapısını oluşturmaktadır.

Programda kullanılan bir başka kütüphane ise import java.applet.*; 'dir.Her applet programı Applet sınıfını devralmak zorundadır.Bu sebebten ötürü yukarıdaki import işlemi olmalıdır.

public class Helloworld extends Applet ile oluşturulacak programın bir Applet olduğu belirtilmektedir.Bir applet programı kesinlikle bir Applet sınıfını Miras(Inheritance) almalıdır.Çünkü bu işlem applet varlığının iskeletini oluşturur.

init() metodu applet oluşturulurken bir kurucu metot gibi ilk ve yalnızca bir kez çalıştırılır.Program sırasında genelde bir takım ön hazırlıkların(initilization gibi) yapıldığı metot olarak kullanılır. init()'den sonra çalıştırılacak ilk metot olan paint(),ekranı boyamak için kullanılan bir metottur.Applet'in görüntülendiği ekran her repaint() çağrısıyla yeniden boyanır.Ekranda GUI kodlarını koşacağınız yer paint() olacaktır.

Graphics sınıfının metotlarından biri olan drawString(String str,int x,int y) ekrana belirtilen x ve y koordinatları altında String basmak için kullanılan bir metottur.Yukarıdaki örnekte 50-60 koordinatlarında Hello world String'i basılacaktır.Bir applet ekranı sol üst köşe 0-0 koordinatlarıyla başlar.X'in 50 olması soldan 50 pixel sağa,Y'nin 60 olması ise yukarıdan 60 pixel aşağı olması anlamına gelir.

Bir applet istemci makineye yerleştikten sonra basit bir Html sayfası olur.Genel olarak bir applet'i çalıştırabilmek için,
  • Kaynak kod yazılır
  • Kaynak kod derlenir
  • Appletviewer veya bir tarayıcı ile çalıştırılır.
Dolayısıyla bir applet'in html formuda elbet olacaktır.Yukarıdaki örnek için bu form aşağıda verilmiştir.Genel olarak bir html taglarının yapısını barındıran yukarıdaki görüntüde temel olarak <applet code="Helloworld.class"> imi applet'i çalıştıran tag'dır.Bu tag'ın width ve height parametreleri ile tarayıcıda applet'in hangi boyutlarda çalıştırılacağı belirtilir.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.