www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

JAVA BOXING ve UNBOXING

Last update: 10/3/2014 6:27:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Java programlama dilinde var olan özelliklerden bir tanesi de kutulama(boxing) işlemidir.Kutulama,primitif tipte deklare edilen verilerin,bir sınıf şablonu altında yapılandırılma işlemidir.Bu işlem primitif bir veriye bir nesne ile yapılan Sarmalama(Encapsulation)dır.Javanın boxing yöntemi aynı zamanda OOP(Object Oriented Programming) felsefelerinden biri olan sarmalama felsefesinide en iyi şekilde uygulamaktadır.Kutulama kavramı,tasarlanacak bir sınıf için,veyahutta bir metot için aktarılacak parametreyle alakalı nesne benzetimleri için geliştirilmiştir.Yani temel bir verinin nesneleştirme işlemi olarak da addedilebilir.Bu işlemin tam tersi ise kutudan çıkarma(unboxing) işlemi olarak isimlendirilir.Yani nesne olarak benzetilmiş primitif bir veri,tekrardan nesne boyutundan çıkarak özüne döner.


Java programlama dilinde kutulama işlemi dilin sağladığı çeşitli kurucu metotlar ile yapılmaktadır.Bir primitif data,nesnesinin ilk oluşumuyla kutulanır.Bu kurucu metotlar aşağıda verilmiştir.Bu metotlar aynı zamanda literatürde type wrappers olarak da adlandırılmaktadır.

Mantıksal veriler

 • Boolean (boolean,boolValue)
 • Boolean (String,stringValue)

Karakterler

 • Character (char,charValue)

Sayısal veriler

 • Byte (byte,byteValue)
 • Byte (String,stringValue)
 • Short (short,shortValue)
 • Short (String,stringValue)
 • Integer (int,intValue)
 • Integer (String,stringValue)
 • Long (long,longValue)
 • Long (String,stringValue)
 • Float (float,floatValue)
 • Float (double,doubleValue)
 • Float (String,stringValue)
 • Double (double,doubleValue)
 • Double (String,stringValue)
Java da boxing işlemi yukarıdaki sınıfların kurucu metotları ile başarılmaktadır.Unboxing işleminde kullanılan bir takım metotlar ise aşağıda verilmiştir.
 • boolean booleanValue()
 • byte byteValue()
 • float floatValue()
 • double doubleValue()
 • short shortValue()
 • int intValue()
 • long longValue()
String tipinin olmamasının nedeni,bu tipin zaten bir sınıf olmasıdır.Dolayısıyla String Java programlama dilinde bir primitif değil,sınıftır.Aşağıda boxing ve unboxing işlemlerine örnek teşkil edebilecek bir örnek verilmektedir.

Boxing yöntemi,konunun başında da değinildiği gibi,tasarlanan sınıflar için nesne modelini uygulamak için kullanılmaktadır.Yazılan programlar OOP felsefesini yansıtmak için UML diyagramlarıyla pekiştirilir.Bu diyagramlar kullanıdığında,sınıf-alt sınıf,nesne-metot ilişkileri daha anlamlı olarak ön plana çıkar.Aşağıda bunu daha iyi yansıtan bir örnek verilmektedir.Sarmalama'yı tam olarak kullanan bu örnekte,basitçe iki int sayının toplaması yapılmaktadır.

Her ne kadar bu işlemler,nesne felsefesini yansıtsa da,tamamen primitif tiplerin kullanımından kaçınılması son derece yanlıştır.Unutulmamalıdır ki,her boxing ve unboxing işlemi işletim sırasında gecikme yaratır.Sonuç olarak bu yöntem,tasarımlarınıza bağlı olarak,sınıflarınızın şablonu ve sarmalamayı uyguladığınız her veri üzerinde etkilidir.Ayrıca çeşitli yanlış değer aktarımlarını önler ve kodlarınızın modern görünüşüne katkı sağlar.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.