www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

JAVA CONCURRENT SEMAPHORE(ESZAMANLI SEMAFORLAR)

Last update: 10/16/2014 1:04:00 AM

Yazan:Fatih KABAKCI

Semaphore(Semafor) paylaşılan bir veri kaynağına erişimi denetleyen bir mekanizma olarak adlandırılır. Java programlama dilinde bir semaphore bir den fazla thread arasında izin mantığına göre çalışarak senkronizasyonu sağlar. Semaforlar, insanlara çalışma izni veren birer konsolos olarak düşünülebilir. Semaphore, java.util.Concurrent paketinin en temel senkronizasyon nesnesi olarak bilinir ve bir kaynağa erişmek için izin verilen thread sayısı parametresine göre oluşturulurlar.

Aşağıda Semaphore sınıfının kurucu metotları verilmektedir.

public Semaphore(int paramInt)
public Semaphore(int paramInt, boolean paramBoolean)
Yukarıdaki ilk constructor, aynı anda kaç adet thread'e izin verileceğini belirtir. Diğeri ise ayrıca izin verilen thread'lerin izin alma sırasına göre çalışıp çalışmayacağı ile ilgilidir. parmBoolean şayet true ise izin alınma sırasına göre thread'ler çalışır. Aksi halde sıralı olmayabilir.

Bir semafor oluşturduğunuzda, acquire() ve release() metotları yardımıyla, kaynağa erişen thread'lere izinlerin verilip alınması gerçekleştirilir. Şayet bir thread izin almışsa, kaynağı serbest bırakana kadar ilgili kod bloğunu çalıştırır. Bu noktada şayet semafor 1 kanala izin verilecek şekilde oluşturulmuşsa, başka hiç bir thread kaynağa erişemez.

Semaphore nesnelerinin kullanımını bir örnek ile anlamaya çalışalım. Yatay ve düşey yoldan oluşan bir tane otoyol kavşağı olduğunu ve bu kavşakta bir polisin direktifleri yardımıyla araçların geçtiklerini düşünelim.

MemberCommentDate:
guest
başarılı anlatım

emre

1/5/2017 11:32:00 AM

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.