www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

JAVA DEQUE ARABIRIMI

Last update: 10/3/2014 6:30:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Java Collection Framework içerisinde çift uçlu kuyruk olarak tasarlanan bir arabirimdir. Deque arabirimi, elemanlarına baş ve son taraftan erişilebilen bir bağlı liste yapısıdır. Deque, JCF icerisinde Queue arabiriminden türetilmiştir.

interface Deque <E> extends Queue <E>
Deque arabiriminin Queue arabiriminden aldığı metotlar dışında kendisine ait olan metotları aşağıda açıklanmaktadır.

Deque içerisindeki ilk ve son elemanlara erişim, void addFirst(E e) ve void addLast(E e) ile ekleme, E getFirst() ve E getLast() ile elemanlara erişme, E removeFirst() ve E removeLast() metotları ile de kuyruğun başından ve sonundan çıkarma yapılır.

boolean offerFirst(E e) ve boolean offerLast(E e) metotları, şayet kuyruk kapasitesini aşmıyorsa elemanları ilgili sıra ile başa ve sona ekler. Ekleme başarılı ise true döner.

void pop() E removeFirst() ile aynı işleve sahiptir. void push(E e), kuyruğun başına ekleme yapar. Eğer kuyrukta kapasite yeterli değil ise IllegalStateException fırlatır.

E peekFirst() ve E peekLast() metotları kuyruktaki ilk ve son elemanların elde edilmesini sağlar ve bu elemanları kuyruktan kaldırmaz.

E pollFirst() ve E pollLast() metotları kuyruktaki ilk ve son elemanların elde edilmesini sağlar ve bu elemanları kuyruktan kaldırır.

Son olarak boolean removeFirstOccurrence(Object o) ve boolean removeLastOccurrence(Object o) parametre olarak gönderilen nesnelerin, sırasıyla kuyruktaki ilk ve son geçtiği yerlerden kaldırır.

Sonuç olarak Deque JCF (Java Collection Framework) içerisinde çift uçlu kuyruk modeli sağlayan bir bağlı liste yapısıdır.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.