www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

JAVA ENUMERATIONS

Last update: 10/3/2014 6:27:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Java programlama dilinde JDK 5 ile yer alan Numaralandırma(Enumeration) bir sınıf tipi gibi tanımlanarak kullanılan veri türleridir.Numaralandırmalar C++'dakinden çok farklı bir işleve sahiptir.Hatırlanacak olursa,orada bir isim altında sabit değerleri taşımakla yükümlüydü.Javada ise bu durum çok farklı bir şekilde geliştirilerek dizayn edilmiştir.

Javada bir enumeration bir sınıf tipi gibi davranır.Ancak oluşturulurken new anahtar sözcüğü ile yaratılmaz.enum anahtar değeriyle oluşturulan bir enumeration,referanslar gibi kullanılmaktadır.Yani kısacası C++ nesneleri gibi kullanılır.

enum example {}
example object;

Bir enumeration yapısı,yapılandırıcı(constructor),metot ve üye değişkenler içerebilir.Tüm bunları yapabilmesine rağmen kalıtımda kullanılmamaktadır.Yani bir enumeration yapısını devralamadığınız gibi onu bir alt enum'a da türetemezsiniz.

Aşağıda bir Enumeration(Numaralandırma) örneği verilmektedir.Bu örnekte Days adında bir enumeration yaratılarak içerisine gün isimleri yazılmıştır.Bu günlerin ayrıca taşıdığı indeks değerleri de gösterilmektedir.Eğer bir index değeri yazılmaz ise,üyeler 0'dan başlamak üzere 1 artarak varsayılan değerleri almaktadır.Aşağıdaki programda görüldüğü gibi bir Enumeration üyesi tanımlandıktan hemen sonra () operatörleriyle sabit değerini almaktadır.Burada kesin olarak vurgulanması gereken kavram,enumeration üyelerinin her biri final static olduğudur.Yani değeri tanımlanan bir enum'un program sırasında içeriği ile oynanamaz.


Ordinal metodu

Yukarıdaki programda,enum üye değişkenlerine,değerleri program boyunca sabit kalmak üzere tam sayı atamaları yapılmıştır.Bu tam sayı atamaları daha sonradan elle oluşturulan getDayIndex() metodu ile değerleri main() metodu içerisinden alınmıştır.Bunun daha pratik bir yolu,tanımlanan her enum üyesinin int ordinal() metodu ile alınabilir olmasıdır.Yukarıdaki program ile aynı işlevi gerçekleştiren daha pratik bir program aşağıda verilmiştir.

Böylece foreach döngüsü içerisinde otomatik olarak newday.ordinal() ile atanmış sabitler alınmaktadır.Bu programında çıktısı yukarıdakiyle aynı olacaktır.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.