www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

JAVA ERASURE

Last update: 10/3/2014 6:29:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

JDK 5.0 ile gelen Jenerikler java programlama dilinin yeniden şekillenmesi için çok büyük bir etki bırakmıştır.Jenerikler daha önceden var olan tüm java sınıflarının yeniden ele alınmasına neden olmuştur.Bu ayrıca java derleme zamanı sistemi açısından da önemli olmuştur.Erasure,bir java programının derleme safhasında(early binding),tanımlanan tüm class ve nesnelerin tip bilgilerinin kaldırılması anlamına gelmektedir.Bu önemlidir çünkü Jenerikler ile sağlanan sıkı tip kontrolünü destekleyerek sil baştan bir tip atama işlevi sağlar.Erasure kavramını bir örnekle açıklamaya çalışalım.

Aşağıda basitçe tanımlanmış bir jenerik sınıf gösterilmektedir.Yukarıdaki sınıf javac ile derlenirken aşağıdaki işlemler gerçekleşmektedir.
  1. Programda tanımlanan tüm sınıf ve nesne tipleri(Generics,Generic,String) kaldırılır.
  2. Uygun tip atamalarına göre derlenen sınıf ve nesneler yeni tip şeklini alır.
  3. Derleme tamamlanır ve .class dosyaları oluşur.
Program derlenirken yukarıda sayılan 3 olay ard arda gerçekleşir.Tüm tip bilgileri kaldırılan sınıflar,uygun yaklaşımlar ile öz tip değerlerine kavuşur.Bu durumda T tip bilgisi tanımlanan Generics sınıfı pek tabi ki Object tipini alacaktır.Diğer sınıf ve nesneler ise aynı tip bilgilerini tekrardan alırlar.Durumun gerçekten böyle olduğunu görmek için class dosyalarını javap komut satırı ile çalıştırdığımızda java derleyicisinin ürettiği kodları aşağıdaki gibi görebiliriz.Yukarıdaki çıktıya bakıldığında gerçektende Generics ve Generic sınıflarının bir Object sınıfından türetildiğini,String args[] komut satırı argümanının ise String sınıfına ait bir nesne olduğu görülmektedir.

Erasure,java'ya Jeneriklerin eklenmesinden sonra,tip güvenliğini sağlamak için çok önemli bir rol oynadığını kabul etmek gerekir.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.