www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

JAVA JCF ARRAYLIST

Last update: 10/3/2014 6:30:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Java literatüründe dinamik diziler olarak adlandırılan ArrayList, koleksiyon mimarisinde en temel sınıflardan birisi olarak kabul edilir. ArrayListler çalışma anında boyutu dinamik olarak artıp azabilen nesnelerdir. Kullanımı son derece kolay, yeni nesil Java uygulamaları için oldukça esnek yapılardır. Ayrıca eski nesil Java kodları ile de uyumlu çalışır. ArrayList ' in genel prototipi aşağıda gösterilmiştir.

public class ArrayList extends AbstractList implements List, RandomAccess, Cloneable, Serializable

Yukarıda görüldüğü gibi ArrayListler AbstractArrayList sınıfını devralır ve List, RandomAccess, Cloneable, Serializable arabirimlerini uygular.

ArrayList kullanımını örnek olarak banka kuyrukları modelleyebiliriz. Basitçe bankada bulunan bir numeratör bankaya gelen müşterilere bir sıra numarası vererek kuyruğa almaktadır. Daha sonra işi biten müşterileri kuyruktan çıkarmaktadır.
Output:ArrayListler List arabirimini uyguladığı için elemanlarına index yapısı ile erişilebilmektedir. Ayrıca bir ArrayList ' i kullanacağınız zaman, veri depolamanız için gerekli büyüklük ile uğraşmak zorunda kalmazsınız.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.