www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

JAVA JCF HASHSET

Last update: 10/3/2014 6:31:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

HashSet' ler Java Koleksiyon Mimarisinde verileri hash mekanizması ile saklayan sınıflardır. Kullanıcılar hash fonksiyon yapısını bilmesine gerek kalmadan bu sınıfı rahatlıkla kullanabilirler. HashSet' lerin en büyük gücü Hash Tabloları kullanarak INSERT, DELETE ve UPDATE işlemlerini çok hızlı bir şekilde yapabilmesidir. Özellikle büyük veriler ile çalışıyorsanız HashSet' leri kullanmayı düşünebilirsiniz. Yalnız HashSet' ler verileri eklediğiniz sırada saklamaz ve kopya elemanlara izin vermez. Bunun sebebi olarak da arka planda kullandığı algoritma ve verilerin ne sırada saklandığını önemsememesidir.

HashSet' lerin tanım aralığı aşağıdaki gibidir.

public class HashSet extends AbstractSet implements Set, Cloneable, Serializable

Bir HashSet' i ilk kez load ederken, başlangıç kapasitesi ve (dolgu oranı)loadFactor parametreleri ile şekillendirebilirsiniz. Bu değerler default olarak sırasıyla 16 ile 0.75 arasındadır. LoadFactor 0 ila 1 arasında değer alır.

Başlangıç kapasitesi bir HashSet' in ilk başta kaç adet eleman alabileceğini belirtir. LoadFactor ise şayet bir HashSet' in eleman sayısı, başlangıçta belirlendiği eleman sayısı ile bu faktörün çarpımından büyük ise, o HashSet' in genişletilebilir olduğunu gösterir. Örneğin başlangıçta 10 elemanlı bir HashSet' in loadFactor değeri şayet 0.5 ise bu HashSet ancak 6 elemana ulaştığı anda genişletilebilir duruma gelir.

Aşağıda HashSet' lerin örnek bir kullanımı gösterilmektedir.
Yukarıdaki programda haftanın günleri bir HashSet' e entegre edilmiştir. Programda varsayılan ilk kapasite 16 ve loadFactor ise 0.5 olarak verilmiştir. Bunun anlamı hashSet' in ancak ve ancak 8 elemandan sonra genişletilebileceğidir. Programda bulunan printDays() metotları standart bir String Array ve bir HashSet nesnesi alır. Yazının başında da değinildiği gibi bir HashSet elemanları eklendiği sırada saklamaz. Elemanları hash mekanizması ile hızlı searching işlemleri için kullandığı algoritma ile saklar. Bu programın çıktısı ise aşağıdaki gibi olacaktır.HashSet' ler hash kodu gibi Hash algoritmalarında kullanılan dataları kullanıcılara vermezler. Daha önceden de değinildiği gibi, Hash mekanizmasını bilmenize gerek olmadan bu koleksiyon sınıfını kolaylıkla kullanabilirsiniz.

LinkedHashSet Sınıfı

LinkedHashSet sınıfı HashSet sınıfının verileri hash tablosunu kullanarak depoladığı ve aynı zamanda eklendiği sıra ile tuttuğu yapılardır. Yukarıdaki programın sadece main classının başına Linked kelimesinin eklenerek verdiği output ise aşağıda gösterilmiştir.


There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.