www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

JAVA LIST ARABIRIMI

Last update: 10/3/2014 6:30:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Java Collection Framework içerisinde bulunan, özellikle dinamik dizi uygulamalarının temelini oluşturan bir interface yapısı da List arabirimidir. Eklenen elemanların kopyalarının da eklenebildiği List arabirimi Collection Arabirimini extend etmektedir. List elemanları bir 'index' değerine sahiptir ve List elemanlarını endeksleyerek depolamaktadır. List arabiriminin prototip formu aşağıdaki gibidir.
interface List <E>
List arabiriminin kendisini implement eden sınıflara sunduğu metotlar incelenecek olursa,

add() ve addAll() metotları Collection Arabirimi tarafından sağlanan metotlar ile aynı işleve sahiptir. List' in tek farkı daha önceden de bahsedildiği gibi index mantığı ile çalışmasıdır. Yani elemanları belirli bir index' e göre ekler. Bu yüzden add() ve addAll() metotları ikinci bir index parametresi almaktadır.

indexOf() ve lastIndexOf() metotları ise sırasıyla collection' daki belirtilen nesne ile uyuşan ilk ve son index değerini döndürür.

List içerisinden belirtilen index konumu ile sırasıyla okuma, yazma ve silme işlemleri yapan metotlar get(), set() ve remove() metotlarıdır.

List arabirimide aynı Collection Arabirimi gibi mevcut elemanlarına erişebilen listIterator() ile bir iteratör döndürür. subList() ile de belirtilen index aralığında bir alt list elde edilir.

List arabirimi mevcut Collection interface' ni extend ederek ona index mekanizması eklemiştir. Standart Java içerisinde bulunan ArrayList sınıfı List' i uygulayan sınıflardan bir tanesidir.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.