www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

JAVA SANAL MAKINESI(JVM)

Last update: 11/16/2012 2:20:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Java programlama dillerinin temel amaçlarından bir tanesi,yazılan programının her platformda çalıştırılabilmesi felsefesine dayanmaktadır.Böylelikle her Java kodu öncelikle bir Bytecode dilimine ulaşarak ilgili işletim sistemi üzerinde gerçek koda dönüştürülür.Bu sayede Javanın Taşınabilirlik ilkesine ulaşılması hedeflenmektedir.İşte bu noktada Java Virtual Machine(Java Sanal Makinesi) kavramı ortaya çıkmıştır.

Java Sanal Makinesi,Java ile yazılmış bir program kodunun ilk kez derlenmesiyle ortaya çıkan bytecode'lerini,sanal makinenin çalıştığı işletim sistemi üzerinde doğal koda(native code) yorumlayarak ilgili Java programının platformdan bağımsız bir şekilde çalışabilmesini sağlamaktadır.Yani JVM esasen bir yorumlayıcıdır.

Sun firması JVM program performansını arttırmak için Javanın ilk sürümü ile HotSpot teknolojisini ortaya çıkarmıştır.Bu teknoloji ile bytecode'ler için bir JIT(Just In Time) derleyicisi tasarlanmıştır.JIT derleyicisi bytecode'nin çeşitli parçalarını çalışma zamanında(run time) ihtiyaca göre derleyerek performans artışı sağlar.Kodun geri kalan kısımları ise Java Sanal Makinesi tarafından yorumlanarak Java programının çalıştırılmasında hız artışı sağlanmaktadır.

Ayrıca JVM ilgili Java programına da güvenlik artışı sağlamaktadır.Bunun sebebi olarak,JVM'nin işletim sistemi üzerinde çalışarak programı parsellemesi ve yan etkilerden koruması durumu örnek verilebilir.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.