www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

JAVA SUSPEND RESUME STOP VE JOIN METODLARI

Last update: 10/3/2014 6:27:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Java programlama dilinde daha önceden anlatılan Thread sınıfının,suspend(),resume(),stop() ve join() adlarında metotları da bulunmaktadır.join() metodu hala sıklıkla kullanılsa da,diğer 3 metod Java 2'den itibaren terkedilmiştir.Bunun sebebi olarak bazen thread'lerin bu metotlar ile durdurulması veya askıya alınmasının Java çalışma zamanı sistemi(Java Runtime environment) üzerinde olumsuz etkiler yaptığı bahsedilmiştir.Bunun yerine çeşitli programlama teknikleriyle bu işlemler yapılmaktadır.Örneğin bir değişkenin(variable) kontrolü ile mevcut thread'in sonlanması veya askıya alınması gibi.

Yine de bu metotların bazen hazır olarak kullanılmaya ihtiyacı duyulabilir.
  • suspend() metodu çalışan prosesi askıya alır.(Waiting state)
  • resume() metodu askıya alınmış prosesi running state'ye geçirir.
  • stop() metodu çalışan veya askıda kalan bir prosesi sonlandırır.Yani proses destroy state'ye geçer.Sonlandırılan bir proses yeniden ready state'ye geçemez.
  • join() metodu ise genelde main thread için kullanılır.JRE için en sağlıklı durum olarak daha önceden anlatıldığı gibi,en son biten thread Main Thread olmalıdır.Bu metod ile,sistemdeki tüm thread'lerin sonlandığından emin olunur.
Bu metotların kullanımına örnek olarak aşağıdaki program gösterilebilir.
Programın bir bölümünün oluşturduğu çıktı ise aşağıda verilmiştir.

Yukarıdaki programa göre,bir benzin istasyonunda bulunan 3 farklı pompa alanı tasarlanmıştır.Aynı anda en fazla 3 aracın geldiği istasyona,birim zamanda verilen benzin değeri 40'tır.Bu değer aracların azalmasıyla artmaktadır.Bu durum bilgisayar bilimleri üzerinde düşünülürse,3 farklı pompa 3 farklı thread(kanal) olacaktır.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.