www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

JAVA WILDCARDS

Last update: 10/3/2014 6:29:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Jenerik sınıfları içerisinde yazılan metotlara bazen jenerik nesneleri parametre olarak göndermek gerekebilir.Java bir metodun parametresine,çağıran nesnenin jenerik tipinden farklı bir jenerik tip gönderebilmesi için wildcards(jokerler) kavramını geliştirmiştir.Wildcards arguments,metotları çağıran nesneler ile bu metotlara aktarılan nesne tiplerinin aynı olmak zorunda olmasını engelleyen jenerik tiplerdir.Bunu daha iyi anlamak için aşağıdaki örneği inceleyelim.

Örnek olarak Equation adlı sınıfımızın equal() metodu ile çağıran nesnelerin içerdikleri değerlerin eşit olup olmadığını kontrol etmek istesin.Bunun için ilk olarak aşağıdaki gibi bir yapı yazılabilir.Yukarıdaki programda equal() metodunun parametresi Equation <T> tipinde yazılmıştır.Bu metodu çağıran jenerik nesne Integer nesnesine işaret ederken,aktarılan jenerik nesne Long nesnesine işaret etmektedir.İlk başta makul bir yaklaşım olarak görülen bu yöntem Java derleyicisi tarafından reddedilmektedir.Aşağıda Eclipse geliştirme ortamının bize sunduğu mesajlar gösterilmektedir.Derleyici,bize 4 seçenek sunmaktadır.
  1. Equation <T> tipinin Equation <Long> olarak değiştirmek.
  2. Metodu Object sınıfının Equals metodu olarak değiştirmek.
  3. ob3 nesnesini Integer nesnesine işaret olarak değiştirmek.
  4. Equation <Long> parametresi ile equal() metodunu aşırı yüklemek.
Wildcards tüm bu değişikliklerden birini yapmadan bize yukarıdaki programı kullandırmayı sağlamaktadır.Java derleyicisinin itiraz etmesinin sebebi,jenerik nesnelerin çağırdıkları metotları ile o metotlara aktardıkları parametrelerin kullandıkları nesne tiplerinin eşit olmak zorunda olmasındandır.Çünkü Jenerikler(Generics) sıkı tip güvenlikli yapılardır ve onlarla çalışırken early binding mekanizması işler.Bu nedenden ötürü java derleyici yukarıdaki programa itiraz etmektedir.

Java tasarımcıları yukarıdaki gibi olaylara mahal vermemek için Wildcards'leri geliştirmişlerdir.Wildcards'lar jenerik operatörleri arasında ? operatörleri ile tanımlanırlar.
class_name <?>
Yukarıdaki programın wildcards'lar ile optimum yazılmış hali aşağıdaki gibi olacaktır.Wildcards'lar ile yazılan bir takım metotların farklı tipler ile tekrar tekrar yazılması önlenmiş olacaktır.Zaten Jenerikler farklı tipler ile tek bir algoritma kuramını desteklediği için wildcardsız bir yaklaşım kabul edilemez olacaktır.Wildcardlar Object Oriented Programming(Nesneye Dayalı Programlama) felsefelerinden biri olan Polymorphism(Çok biçimcilik) kavramınıda desteklemektedir.
MemberCommentDate:
guest
Anlatım güzel olmuş, detaylar yerine oturdu.

xeyalbeylerov9/6/2019 8:40:00 AM
guest
Emeğinize sağlık

Ebubekir

7/17/2019 10:29:00 AM
guest
çok faydalı emeğinize sağlık.

yasin
online cialis coupons link coupons for drugs
4/18/2016 4:07:00 PM
emily
çok yararlı bi yazı gerçekten. ellerinize sağlık
i cheated on my girlfriend but i love her go i cheat on my girlfriend
sildenafil citrate 50mg kamagra 50mg viagra 25mg
free coupon for cialis discount coupons for cialis cialis discount coupons online
online cialis coupons site free cialis coupon
allopurinol bph a1softec.com allopurinol bph
4/21/2015 5:43:00 PM

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.