www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

JAVA reverseBytes(short)

Last update: 10/3/2014 6:29:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

java.lang paketi içerisindeki Short sınıfında tanımlı olan reverseBytes(short) metodu,16 bitlik sayının anlamlı ve anlamsız baytlarının yerini değiştirir.Bu değiştirme bit düzeyinde olmadığı için,yalnızca bayt halinde değişim yapar.

Örneğin 1 değerine sahip bir short değerin iki tabandaki karşılığı aşağıdaki gibidir.
0000 0000 0000 0001
Bu sayının ise reverseBytes(short) metodu tarafından uygulanmış hali arka planda aşağıdaki değişimi içerir.
0000 0001 0000 0000
Böylelikle sayının anlamlı baytı olan 0000 0000 değeri ile anlamsız baytı olan 0000 0001 değeri yer değiştirmiş olur.Bu java metodu ise,çıktıyı 10 tabanında gösterdiği için yukarıdaki sayı 256 olarak çıktı verecektir.Gerçekten de 2^8 256 eder.Örnekleri ilerletildiğinde,

2 değeri için,
0000 0000 0000 0010=2

0000 0010 0000 0000=512
3 değeri için,
0000 0000 0000 0011=3

0000 0011 0000 0000=768
olduğu görülür.

Genel Form

static short reverseBytes(short)

Aşağıda reverseBytes(short) metodunun kullanım örneği verilmiştir.There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.