www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

JSP TAG TIPLERI

Last update: 5/27/2015 12:30:00 AM

Yazan:Fatih KABAKCI

Bir JSP uygulaması inşa etmek için etiket(tag) kullanımı çok önemlidir. Etiketler(tags) JSP' nin temel elementleri olarak bilinir ve bu etiket tanımlamaları ile web sayfaları oluşturulur. Bu etiketler, açıklama(comment), aksiyon(action), deklarasyon(declaration), deyim(expression), direktif(directive) ve scriptlet olarak tanımlanır. Aşağıda her biri açıklanmaktadır.

Açıklama Etiketi(Comment Tag)

Açıklama etiketi, bir JSP sayfasında programcıların açıklama olarak girdiği satırları ifade eder. <%-- --%> imleri ile tanımlanır. Açıklama etiketinin kullanım örneği aşağıda verilmektedir.

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
  pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<%-- This is comment in head area --%>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<title>Hello JSP !</title>
</head>
<body>
  <%-- This is a comment in body area --%>
</body>
</html>

Aksiyon Etiketi(Action Tag)

Aksiyon etiketi, Servlet motorunun davranışı kontrol etmek için kullanılan, XML formatında tanımlanan bir etiket tipidir. Bu etiket dinamik olarak dosya import etmek, başka bir web sayfasına yönlendirme yapmak gibi işlemlerde kullanılabilir. Genel formatı aşağıdaki gibidir.

<jsp:action_name attribute="value" />

ActionDescription
jsp:includebir dosyayı çağrılan dosya içine ekler.
jsp:useBeanBir JavaBean arar veya hazırlar
jsp:setPropertyBir JavaBean' nin özelliğini ayarlar
jsp:getPropertyBir JavaBean' nin özelliğini çıktıya ayarlar
jsp:forwardYeni bir sayfaya yönlendirme yapılır
jsp:pluginBir Java plugini için tarayıcı spesifik kod üretir
jsp:elementDinamik olarak XML elementleri tanımlar
jsp:attributeDinamik olarak XML elementlerinin özelliklerini tanımlar
jsp:bodyDinamik olarak XML elementinin gövdesini tanımlar
jsp:textJSP dökümanlarında şablon olarak bir metin yaratır

Farklı aksiyon tipleri yukarıdaki tabloda açıklanmaktadır. Aşağıda action etiketinin basit bir kullanım örneği verilmektedir.

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
  pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
  <jsp:include page="HelloWorld.jsp" flush="true"></jsp:include>
</body>
</html>

Yukarıdaki örnekte Action.jsp sayfası sunucuda çalıştırıldığında, HelloWorld.jsp sayfası içerisindeki kodlar Action.jsp çıktısı üzerinde gösterilir.

Deklarasyon Etiketi(Declaration Tag)

Deklarasyon etiketi, bir değişken, nesne veya metot tanımlarken kullanılır. <%! %> imleri ile tanımlanır. Kullanım örneği aşağıda verilmektedir.

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
  pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<title></title>
</head>
<body>
  <%!
  String name;

  public void jspInit() {
   name = "Fatih";
  }%>
</body>
</html>

Yukarıda tanımlanan name değişkeni, sayfa içerisinde her yerden çağrılarak kullanılacaktır.

Deyim Etiketi(Expression Tag)

Deyim etiketleri, sonunda ; içermeyen deyimlerin kullanımını ifade eder. <%= %> imleri tarafından tanımlanır. Kullanım örneği ise aşağıda verilmektedir.

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
  pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<title></title>
</head>
<body>
  <%!
  String name;

  public void jspInit() {
   name = "Fatih";
  }%>
  
  <h1>Hello <%=name%></h1>
</body>
</html>

Tanımlanan name değişkenin bir deyim içerisinde kullanımı gösterilmektedir.

Direktif Etiketi(Directive Tag)

Direktif etiketi, mevcut bir JSP sayfasına bir bileşen dahil etmek için kullanılır. Bir direktif <%@ %> formatında tanımlanır. JSP de direktifler 3 çeşittir.

include direktifi, bir JSP sayfasına harici bir dosya eklemek için kullanılır. Kullanım örneği aşağıdaki gibidir.

<%@include file="/com/fatihkabakci/book.html" %>

Yukarıdaki include direktifi mevcut bir JSP sayfasına book.html dosyasının içeriğini dahil eder.

import direktifi, JSP sayfasına standart Java kütüphanesi eklemek için kullanılır. Kullanım örneği aşağıdaki gibidir.

<%@ page import="java.sql.*"%>

Yukarıdaki import direktifi, JSP sayfasında sql sınıflarının görünür hale gelmesini sağlar.

taglib direktifi, JSP sayfasına bir im kütüphanesi dahil etmek için kullanılır. Kullanım örneği aşağıdaki gibidir.

<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>

Yukarıdaki taglib direktifi, JSTL çekirdek kütüphanesini JSP sayfasına görünür kılar.

Scriptlet

Scriptlet etiketi, bir JSP sayfasının Java kodu yazma alanlarını oluşturur. Genel formatı <% %> şeklindedir. Kullanım örneği aşağıda verilmektedir.

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
  pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<title></title>
</head>
<body>

  <%for(int i = 0; i < 5; i++) { %>
    <p> <%= i %> </p>
  <%}%>

</body>
</html>

Yukarıdaki örnekte tarayıcı çıktısı alt alta 0 1 2 3 4 basar. Örnekte ayrıca dikkat edilirse her bir kod parçası scriptlet arasında yazılmıştır. Bunun sebebi ise, JSP kodlarının HTML kodları arasında yazılamamasıdır. Tam tersi olarak HTML kodları arasında JSP kodları yazılabilir. Yani HTML kodu JSP kodları kapsar. Tersi doğru değildir.

JSP etiketleri 6 adet olmak üzere yukarıda açıklanmıştır. Bir JSP uygulaması inşa etmek için, etiketlerin temel kullanımını bilmek önemlidir.

There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.