www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

JSP UYGULAMASI HELLO WORLD

Last update: 5/26/2015 10:44:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

JSP, dinamik web sayfaları üretmek için sunucu tarafında çalışan java deyimsel yazılım dilidir(Java expression language). Bu yazıda HelloWorld uygulaması yapılarak basitçe bir JSP sayfasının nasıl inşa edileceği açıklanacaktır.

Bir JSP sayfası inşa etmek için aşağıdaki temel adımlar uygulanır.

1. JSP kaynak kodu uygun Tomcat sunucusu altında derlenir. Dizin webapps altında uygun bir context root oluşturularak yerleştirilir.

2. Tomcat sunucusu başlatılır.

3. İstemci isteği başlatılır. Çoğunlukla bu, bir tarayıcıdan başlatılan HTTP isteğidir.

HelloWorld JSP Uygulaması

Yukarıdaki adımlar uygulanmadan önce Tomcat sunucusu temin edilmelidir. Bu örnekte Tomcat sunucusunu Windows 64 bitlik işletim sistemi .exe uzantılı servis bileşeni C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0 dizini altına kurulmuştur. Bu durum Tomcatin basit GUI' si yardımıyla kolaylıkla konfigüre edilebilmesi içindir.

1. HelloWorld.jsp kaynak kodu aşağıdaki gibidir ve C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\jsp dizini altına kopyalanmıştır. Siz de keyfi jsp yerine farklı bir klasör adı verebilirsiniz.

<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
  <title>Hello JSP !</title>
</head>
<body>
  <%! String name = "Fatih"; %>
  <h1>Hello JSP World I' am <%= name %> </h1>
</body>
</html>

Yukarıdaki kodda dikkat edilirse, neredeyse kodun tamamı HTML elementleri kullanılarak yazılmıştır. JSP' nin kendi içerisindeki syntax ve yapısı daha sonraki yazılarda açıklanacaktır. Yukarıdaki kod Tomcat tarafından çalıştırdığında, kodun parse edilerek Servlet' e dönüşümü gerçekleşir. Ardından kod derlenerek çalıştırılır.

2. Tomcat C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\bin\Tomcat7.exe çalıştırılarak aşağıdaki gibi başlatılır.


3. Tarayıcıdan http://localhost:8080/jsp/HelloWorld.jsp isteği başlatılır. Çıktı aşağıdaki gibidir.


Eclipse Ortamında HelloWorld JSP Uygulaması

Bu örnekte HelloWorld uygulaması Eclipse tarafında test edilecektir. Gerekli proje konfigurasyonunun nasıl yapıldığını öğrenmek için daha önceden açıklanan Servlet Hello World Uygulaması adlı yazıya bakın. Orada kullanılan JServlet adlı dinamik web projesi burada da kullanılacaktır. Gerekli adımlar yapıldığında aşağıdaki proje dizini oluşmalıdır.

JServlet Project

WebContent altında New -> JSP Page ile basitçe aşağıdaki gibi yeni bir JSP dosyası oluşturabilir.

Eclipse New JSP Page

Uygun isim ile beraber Finish butonu ile sizin seçtiğiniz veya html formatında oluşan HelloWorld.jsp dosyası yaratılacaktır. Bu dosyanın kaynak kodu aşağıdaki gibidir.

<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
  <title>Hello JSP !</title>
</head>
<body>
  <%! String name = "Fatih"; %>
  <h1>Hello JSP World I' am <%= name %> </h1>
</body>
</html>

Eclipse üzerinde sayfayı sunucu üzerinde çalıştırdığınızda aşağıdaki çıktı üretilir.

JSP Eclipse Hello World Output

Tomcat tanımlamaları için Apache Tomcat adlı yazıya bakın.

There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.