www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

KARA KUTU TESTI(BLACK BOX TESTING)

Last update: 6/22/2015 1:32:00 AM

Yazan:Fatih KABAKCI

Black box testing(kara kutu testi), sistemin iç yapısının bilinmesine gerek duyulmadan icra edilen, çoğunlukla test mühendisleri tarafından yapılan bir test tekniğidir. Kara kutu testinde en önemli nokta, testi yapan kişinin test yaptığı yazılım birimi hakkında hiç bir bilgisinin olmamasıdır. Bu önemlidir çünkü testçi(tester) hiç bir ön yargı olmadan, sistemin elementleri ve kaynak kodlarından habersiz bir şekilde yazılımdaki olası hataları ve açıkları bulmayı hedefler.

Black Box Testing

Kara kutu testinin en büyük avantajları:

+ Testler hızlıca icra edilebilir.
+ Testi yapan kişi ya da kişiler, ilgili yazılım birimini(programlama dili, yazılım modülü, işletim sistemi vs) bilmek zorunda değildir.
+ Testler objektif bir şekilde icra edildiğinden, aynı zamanda son kullanıcı perspektifi ile de test edilmiş olur.

Kara kutu testinin en büyük dezavantajları:

- Test kapsamı sınırlıdır. Belirli modüllerin test işlemi yapılmayabilir, atlanabilir.

There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.