www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

KUYRUK(QUEUE) ALGORITMASI

Last update: 2/25/2012 2:01:00 AM

Yazan ve Cevaplayan:Fatih KABAKCI

Bu soru Chip Online sayfasında 22.12.2010 tarihinde glck adlı kullanıcı tarafından sorulmuştur.

Gelen Soru: mrb kuyruk mantığıyla aşağıdaki fonk nasıl yazarım.teşekkürler.
Read the next costumer in the queue, remove it from the queue and print the costumer id to the screen

Verilen Cevap:

Bilgisayar dünyasında sık kullanılan algoritmalardan bir tanesi kuyruk(queue) algoritmasıdır.Aslında bu algoritma aynı zamanda bir veri yapısıdır.Queue mantıgında ilk giren ilk çıkar felsefesi hakimdir.'First In First Out ' literaturde FIFO olarak da gecmektedir.Bir kuyruk yapısı icerisindeki elemanlar birbirlerini sistemdeki konum sırasına gore takip ederler.Sistem çalışma anında kuyrugun en ondeki elemanı pop ederek kuyruktan ceker alır.Ayrıca bir kuyruga yeni eklenecek eleman da yine kuyrugun en sondaki yerini almış olacaktır.Kuyruk(Queue) yapısını günlük hayattaki bir sinema bileti icin sıraya girmiş insanlar olarak da düşünebiliriz.Sırası gelen insan biletini alarak kuyruktan ayrılırken,yeni bir insan bilet almak istediginde kuyrugun en arka tarafına gececektir.Bilgisayar biliminde(Computer Science) ise sistem algoritmaları icerisinde kullanılan bu veri yapısı,data trafigi arasında aynı mantıkla işlemektedir.

Bir queue yapısı dizi(array) veya baglı liste(link list) kullanılarak inşaa edilebilir. Kuyruk yapısını bu sekilde hatırladıktan sonra yukarıdaki soru,yapıdan sıradaki elemanı okuyarak kuyruk icerisinden kaldırıp,ekranda bunu gostermemiz isteniyor.

Ilk olarak kuyrugumuzu bir dizi(array) uzerinde inşaa edelim ve fonksiyonları yazalım.Literaturde genelde kullanılan queue fonksiyonlarına verilen isim geregi,bir kuyruga enque() ile eleman eklenirken,deque() ile eleman cekilmektedir.Yukarıda anlatılan kuyruk yapısı fonksiyonlarının C dilindeki karsılıgı asagıdaki gibi yazılabilir.
void enque(int veri) {

   if(i+1 < 20)
   kuyruk[i++]=veri;
   else
   printf("Kuyruk Dolu\n");
   }

int deque() {

   if(i-1 < 0) {
   printf("Kuyruk Bos\n");
   return -1;
   }
   int temp=kuyruk[0];i--;
   for(k=0;k<i;k++) 
   kuyruk[k]=kuyruk[k+1];
   return temp; // veya yazdirilabilir
   }
enque() fonksiyonu icerisinde,şayet kuyrukta bos ver var ise ilgili veri queue icerisine eklenmektedir.deque fonksiyonunda ise,kuyrukta eleman oldugu takdirde bastaki eleman ele alınarak,kalan elemanlar birer sıra kaydırılmaktadır.Kod icerisindeki i degeri,kuyrugun toplam eleman sayısını tutan degiskendir(variable).

Başarılar
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.