www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

LINUX KOMUT YAPISI

Last update: 1/14/2015 7:03:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Linux, bir komutu çeşitli seçenek(options) ve argümanlar(arguments) çalıştırabilir. Bazen bir dosyayı belirli dizine kopyalarken, kopya komutu yanında, hedef dizini de bir argüman olarak gönderirsiniz. Bu gibi bir çok sebep için, komutlar farklı şekillerde işletilebilir. Linux temel olarak aşağıdaki komut desenine göre çalışır.

command -options arguments

Komutlar genel olarak kısaltma sözcükler olarak tanımlanmıştır. Ancak uzun seçenekli(long option) versiyonları da bulunabilir. Komutlar option' lar ile yazılırken - (tire) kullanılır. Şayet long option formatında yazılacaksa-- (iki tire) kullanılır.

Option Long Option Tanım
-a --all Gizli dosyalar dahil, bir dizindeki tüm dosyaları listeler.
-A --almost-all Bulunduğu dizini ve bir üst dizin haricindeki tüm dosyaları listeler.
-d --directory -l option' u ile birlikte kullanılan -d, bulunduğu dizinin dosya hakları, owner ve grup owner gibi detay bilgilerini verir.
-F --classify listelenen her bir dosyanın sonuna / karakteri ekler.
-h --human-readable dosyaları, byte yerine İnsan-okunabilir formatta gösterir.
-l dosyaları, alt alta uzun formatta sıralar.
-r --reverse dosyaları, descending(ters alfabetik) formatında basar.
-S dosyaları, uzunluğuna göre sıralar.
-t dosyaları, değiştirilme zamanına göre sıralar.

Aşağıda ls komutunun farklı seçenekler ile kullanıldığı örneklere yer verilmektedir.

ls

dosyaları yan yana listeler

ls -l

dosyaları, dosya hakları, değiştirilme tarihi, owner ve group owner bilgileri ile alt alta listeler

ls -lt veya ls -l -t

dosyaları, son değiştirilme tarihine göre sıralar. Komutlar yukarıda gösterildiği gibi birlikte de yazılabilirken, ayrı ayrı belirteçler halinde de yazılabilir.

ls -ltr veya ls -l -t -r veya ls -lt --reverse

dosyaları, son değiştirilme tarihine göre ters sırada listeler. Yukarıdakilerin dışındaki varyasyonlarda geçerlidir.

Argümanlar, komutlara aktarılan değerlerdir. Örneğin echo fatih ifadesi ile konsol ekranına basitçe 'fatih' yazılırken, bir cp source destination ifadesi ile de kaynak dosyası hedef bir dizine kopyalanır.

> echo fatih
fatih

> cp file.txt /workspace/temp

Buradaki echo ve cp haricindeki tüm girdiler birer argüman(argument) olarak adlandırılır.

There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.