www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

LINUX WILDCARDS(JOKER KARAKTERLER)

Last update: 1/16/2015 2:40:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Linux işletim sistemi, yazdığınız komutları daha kısa ve işlevsel hale getiren joker karakterleri(wildcards) desteklemektedir. Wildcard' lar, size, nispeten daha kompleks işlemler yaparken, kolaylık sağlar. Örnek olarak bir dizin altında bulunan .cfg uzantılı dosyaları başka bir dizine kopyalamak istediğimizi düşünelim. Bunun için normal şartlar altında, ya bir görsel arayüz programı kullanarak, ya da tüm dosyaları tek tek kopyala komutu kullanarak, kaynak dosyaları başka bir dizine yerleştirebiliriz. Ancak wildcards' lar sayesinde aşağıdaki gibi, çok daha kısa bir söz dizimi ile bu işlemi kolaylıkla gerçekleştirebiliriz.

cp ~/workspace/*.cfg ~/workspace2

Linux, globbing olarak da anılan, bir çok joker karakter tanımlamıştır. Bunların her biri aşağıdaki tabloda açıklanmaktadır.

Joker Karakterler(Wildcards)

Wildcard, Joker Karakter Anlamı
*Bütün karakterler, çoğul seçim
?Herhangi bir karakter, tekil seçim
[karakterler]Karakter kümesi, veya operatörü ile çalışır.
[!karakterler]Karakter kümesi haricinde demektir.
[[:sınıf:]]Belirtilen bir karakter sınıfına ait olan eşleşme. Karakter sınıfları bir sonraki tabloda anlatılmaktadır.

Karakter Sınıfları(Character Classes)

Karakter sınıfı Anlamı
[:alnum:]Herhangi bir alfanumerik karakter
[:alpha:]Herhangi bir alfabetik karakter
[:digit:]Herhangi bir rakam
[:lower:]Herhangi bir küçük harfli karakter
[:upper:]Herhangi bir büyük harfli karakter

Örnekler

*.cfg -> Sonu .cfg ile biten dosyalar

A*.cfg -> A ile başlayan Sonu .cfg ile biten dosyalar

???.txt-> 3 harfli olup sonu .txt ile biten dosyalar

[abc]* -> a, b ya da c ile başlayan dosyalar

Version.[:digit:] [:digit:] -> Version.rakam rakam formatındaki dosyalar

*[[:upper:]] -> Sonu buyuk harfli biten dosyalar

*[[:lower:]012] -> Sonu küçük harfli biten veya 0, 1 ya da 2 ile biten dosyalar

[![:digit:]]* -> Başı rakamla başlamayan dosyalar
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.