www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

MICROSOFT OFFICE

Last update: 2/16/2013 1:29:00 AM

Yazan:Fatih KABAKCI

Herkes tarafından günümüzde kullanılan,Microsoft'un kullanıcılarına sunduğu metin işleme,raporlama,e-mail gönderme/alma,veri saklama,veri analiz etme ve daha bir çok yeteneklere sahip Microsoft Office,WYSIWYG(What You See Is What You Get) arabirimini en iyi uygulayan dünyadaki lider ürünüdür.

Microsoft tarafından çeşitli paketler halinde satılan bu ürünler Office 3'ten itibaren temelde MS Word,MS Excel ve MS PowerPoint olarak çıkartılmış olup,1994 yılında bu kategoriye MS Access dahil edilmiştir.1991 yılında Mail adlı e-mail servis ürünü,1996 yılında Outlook adıyla hizmet vermeye başlamıştır.

Aşağıda çeşitli Office ürünlerinin tanımlamaları yapılmaktadır.

  • MS Word,raporlarınız,yazılarınız için temel metin işleme programıdır.
  • MS PowerPoint,projelerinizi,tanıtımlarınızı gerçekleştirdiğiniz sunum aracıdır.
  • MS Excel,veri analizleri yapabildiğiniz,raporlama,hesaplama gibi işlemleri yapabildiğiniz muhasebe işlevi sağlayan bir araçtır.
  • MS Outlook,E-mail işlemlerinizi yönetebildiniz mail aracıdır.
  • MS One Note,kişiler notlarınızı,projelerinizi,planlarınızı web üzerinden paylaşabileceğiniz bir paylaşım aracıdır.
  • MS Access,veri depolama ve yönetme imkanı sağlayan bir veri yönetim aracıdır.
  • MS Publisher,MS Wordun grafiksel ve profesyonel tasarımları açısından gelişmiş Microsoft aracıdır.

There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.