www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

NFC(YAKIN ALAN ILETISIMI)

Last update: 6/16/2014 7:23:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Kısaca NFC(Near Field Communication) olarak anılan, Yakın Alan Teknolojisi akıllı telefonlar ve tabletler gibi cihazlar arasında temassız iletişime verilen bir isimdir. Temassız iletişim NFC uyumlu cihazlar arasında cihazların birbirlerine dokunmadan, temassız bir şekilde bilgi alıp vermesini sağlar. Veri aktarım hızı ve uygulamalara kolay entegre olabilitesi ile Avrupa, Asya ve Amerika da hızlı bir şekilde popülaritesini arttırmaktadır.

NFC'ye Hızlı Bir Bakış -> NFC'ye Hızlı Bakış

Yakın alan teknolojisi, Japonyada ki FeliCa dahil olmak üzere, diğer kablosuz iletişim yöntemleri ile birlikte sorunsuz bir şekilde çalışabilmektedir. 2004 yılında Nokia, Sony ve Philips NFC uyumlu cihazların tasarımı ve standartları konusunda çalışmalar yaparak NFC Forum birliğini kurmuşlardır. Bu sayede NFC' nin farklı teknolojiler ile kullanımının esnek olması ve NFC iletişiminin güvenliği artmıştır. NFC teknolojisinin gelişmesi ödeme ve veri iletişim sistemlerinden ihtiyaçlardan gelmiştir.

NFC teknolojisinin arkasında, diğer NFC uyumlu cihazlar ve içerisinde bilgi barındıran etiketler ile iletişim sırasında RF akımı oluşturan cihazlar vardır. 'Okuyucu', 'Aktif Cihaz' olarak bilinen bu cihazlar NFC teknolojisinin mihenk taşını oluşturur. Pasif cihazlar ise etiketler, akıllı posterler olarak bilinen, içerisinde sadece bilgi barındıran yapılardır. NFC teknolojisi aynı zamanda P2P iletişim ile iki NFC uyumlu cihaz arasında bilgi transferine de izin verir.

NFC Teknolojisi hem kişisel hem de kurumsal ihtiyaçlara da fazlasıyla cevap vermektedir. Tümleşik kredi kartları, tren biletleri, gazete kuponları, akbiller ve daha bir çok kullanılan pasif cihazlar, tek bir aktif cihaz içerisinde toplanmasıyla günlük hayatta insanlara faydaları büyük olacaktır. Örneğin, bir kişi tüm bu işlemleri için ekstra pasif cihaz taşımak zorunda kalmayacaktır. Daha hızlı ödeme hareketleri daha az sıra bekleyen daha mutlu müşteriler doğuracaktır. Taşınması gereken daha az fiziksel kart ise kartların kaybolma ve çalınma riskini azaltacaktır.

NFC Nedir

NFC 13.56 Mhz frekans bandında çalışan ve saniyede 424 kilobite kadar veri transferi yapabilen 4 cm civarında kısa mesafeli radyo iletişim teknolojisidir. NFC, yazılım ve donanım uygulamalarında global bir konsorsiyum olan NFC Forum tarafından tanımlanmış, Yakın Alan Teknolojisi adıyla ortaya koyulmuş bir standarttır. Bu organizasyon NFC teknolojisinin gelişimi ve standardizasyonu konusunda çalışmalar yapmaktadır. NFC iletişimi uygun iki NFC cihazı arasında yaklaşık 4 cm civarında tetiklenir. NFC tabanlı uygulamaların güvenli olması iletişim mesafesinin çok kısa olması da etkili olmaktadır.

NFC'nin Tarihçesi

NFC güvenlik amaçları doğrultusunda daha kısa mesafeli bir iletişim ile RFID teknolojisinin alt kümesini oluşturmaktadır. 2004 yılında Nokia, Philips ve Sony firmaları NFC Forum' u oluşturmuşlardır. Bu grup, NFC kullanımı, popülaritesi ve güvenliği konusunda çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar ile NFC teknolojisinin iş ve eğitim sektöründe bilinirliğini arttırarak standartlarını oluşturmayı amaçlamaktadır. İlk olarak 2004 yılında, NFC etiketleri, posterler gibi yalnızca okunabilen araçlar ile tek yönlü bir iletişim kurulurken, 2006 yılında uygun cihazlarla okunup yazılabilen akıllı posterler üretilmiştir.

İlk NFC uyumlu cep telefonu olan Nokia 6131' den bu yana ödeme sistemleri dahil, video ve içerik paylaşımı konusunda da bir çok cep telefonu üretilmeye başlamıştır.

NFC Terminolojisi

NFC terminolojisinde kullanılan bazı terimler ise aşağıda açıklanmaktadır.

 • NDEF: NFC Veri Alışveriş formatı. URI, akıllı posterler arasındaki veri alış veriş standardıdır.
 • RTD: Kayıt Tipi Tanımlanması. Bir NDEF kaydında taşınan özel bir kayıt tipi ve kayıt adıdır.
 • NDEF Mesajı: Bir NDEF mesajı birden fazla NDEF kaydı içermektedir. Spesifikasyon tarafından tanımlanan temel mesajdır.
 • NDEF Kaydı: Kayıt tipi, uzunluğu ve ek tanımlayıcılar ile tanımlanan yararlı yük(payload) içerir.
 • NDEF Payload: NDEF kaydı içerisinde taşınan uygulama verisidir.

Çalışma Prensibi

Bluetooth ve Wi-Fi NFC gibi yüzey üzerinde yakın alan teknolojisini kullanır. Bu üç iletişim şeklide akıllı telefonlar gibi dijital cihazlar arasında kablosuz veri iletişimi ve veri haberleşmesine imkan verir. Ancak Bluetooth ve Wi-Fi radyo iletişimini kullanırken, NFC elektromanyetik radyo alanlarını kullanmaktadır. NFC, RFID teknolojisinin bir parçasıdır. ISO Standartlarında 3 tip NFC teknolojisi mevcuttur. ISO 14443 A Tipi, B Tipi ve FeliCa. Hepsi birbirine benzerdir fakat farklı şekillerde iletişim kurmaktadırlar. Her biri 13.56 Mhz frekans bandında okuyucu anten ile yakın kuplaj temassız kartlar için kullanılan standartlardır. FeliCa yaygın olarak Japonya da kullanılmaktadır.

NFC Forum yakın alan teknolojisi için 3 çalışma modu tanımlamaktadır.

 • Uçtan – Uca: Bu mod iki cihaz arasında bağlantı seviyeli iletişim için tanımlanmıştır.Bu mod projede kullanılan MIDlet yazılımındaki temassız iletişim API' si tarafından desteklenmemektedir.
 • Okuma/Yazma: Bu mod NFC Forum tanımlı içeriklerin paylaşıldığı uygulamalar için tanımlanmıştır. Güvenli olmayan bu mod projede kullanılan MIDlet yazılımındaki temassız iletişim API' si tarafından desteklenmektedir.
 • Kart Emülasyon modu: Bu mod standart NFC akıllı kart olarak davranan cep telefonları için tanımlanmıştır. Güvenli olan bu mod aynı zamanda mobil ödeme sisteminde de kullanılmıştır. Bu mod projede kullanılan MIDlet yazılımındaki temassız iletişim API' si tarafından desteklenmektedir.

NFC uyumlu cihazlar aktif veya pasif olarak çalışabilir. Bir pasif cihaz diğer NFC uyumlu cihazların bilgi okuyabildiği, etiket gibi davranan cihazdır.Bu projede de kullanılan Nokia 603 cep telefonu, kasada kullanılan NFC okuyucuya göre pasif bir cihaz olarak davranmaktadır. Bu nedenden ötürü bir pasif cihazı duvardaki bir imza olarak düşünülebilir. Bir aktif cihaz ise, bilgi okuyabildiği gibi aynı zamanda haberleştiği NFC uyumlu cihaza bilgi de göndermektedir. Aktif NFC cihazı akıllı telefonlara benzer ve etiketlerden bilgi okumanın yanında, diğer NFC cihazları ile de veri alışverişi yapabilmektedir.

NFC teknolojisi güvenli iletişim adına, kredi kartı bilgileri gibi hassas bilgi alışverişi sırasında, güvenli bir kanaldan iletişim yapmaktadır. Kullanıcılar özel verilerini şifre kullanarak cep telefonlarındaki anti-virus yazılımları ile koruyabilmektedirler. Böylece veri hırsızlının önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

NFC Teknoloji Standartları

NFC cihazları geliştirildiği sırada standartlar tam olarak karşılanmak zorundaydı. Bu standartlar NFC uyumlu cihazlar ve gelecekte ortaya çıkacak diğer cihazlar arasında tam bir uyum içerisinde iletişim kurabilmesi adına NFC' nin tüm formlarını karşıladığından emin olmalıydı. Bu sebeplerden ötürü NFC teknolojisinde iki önemli standart ortaya çıkarılmıştır.
 • ISO/IEC 14443, NFC taglarında bilgi saklanması için kullanılan ID kartlar için geliştirilmiş standarttır. NFC cihazları tarafından kullanılan RFID iletişimi için geliştirilmiştir.
 • ISO/IEC 18000-3, NFC' nin de kullandığı A ve B tipi kartlarında 13.56 Mhz frekans bandında çalışan tüm kablosuz iletişim standartlarını kapsar.

Bu standartlarda tanımlanan bilgilerde, cihazların iletişim mesafesi yaklaşık olarak 4 cm olarak belirlenmiştir.

Etiket Tipleri ve Çalışma Modları

Sinyalleşme teknolojilerine ek olarak NFC' nin kullandığı 4 etiket tipi ve aktif/pasif rollerinin oluşturduğu 2 kümesi mevcuttur. Etiket tipleri NFC etiket ve okuyucuları arasındaki uyum ve hızları açısından farklılık gösterir. Roller ise NFC haberleşmesi sırasda aktif ve pasif cihazların nasıl cevap verdiklerini tanımlar. Sıklıkla bir URL NFC etiket içerisinde gömülü olarak bulunur. URL' ler hafıza da az yer kaplar ve bir çok yerde bulunduğu içinde bu URL' lere sahip NFC etiketlerin üretim maliyetleri de düşüktür. Tabiki bilginin tipine ve önemine göre de hafıza ve maliyet artacaktır.

Etiket Tipleri

 • Tip 1 : Tip 1 NFC etiketleri veri çarpışma koruması, okuma ya da yeniden yazma veya yalnızca okuma gibi özelliklere sahiptir. Yalnızca okuma programlaması bilginin üretildikten sonra değişimini önler. Tip 1 etiketleri bellekte URL' ler için ideal olan 96 byte yer kaplar. Ancak etiketlerin hafızası ihtiyaca göre genişletilebilir. Yakın alan teknolojisinde en sık kullanılan etiketler olması, Tip 1' i ucuz yapan etkenler arasındadır.
 • Tip 2 : Tip 2 NFC etiketleride veri çarpışma koruması, yalnızca okuma ya da yeniden yazılma yeteneklerine sahiptir. Başlangıçta Tip 1' in yarısı büyüklüğünde olan 48 byte yer kaplar, ancak Tip 1' in bellek büyüklüğü kadar da genişletilebilir. İletişim hızı Tip 1 ile aynıdır.
 • Tip 3: Tip 3 hem bellek büyüklüğü hem de iletişim hızı açısından Tip 1 ve Tip 2' den oldukça yüksek büyüklüktedir. Tip 3 etiketleride veri çarpışma koruma özelliğine sahiptir. Tip 3 etiketleri FeliCa sisteminin bir parçası olarak üretilmiştir. Büyük hafıza miktarları URL' lerden çok daha büyük veri saklama kapasitelerini meydana getirir, bununla beraber üretilen her etiket maliyetinide arttırır.
 • Tip 4: Tip 4 NFC etiketleri NFC-A ya da NFC-B iletişimleri için kullanılan, veri çarpışma koruma özelliğine sahip etiket tipleridir. Üretim aşamasında diğer NFC etiket tiplerine göre kullanıcılar tarafından daha sonra değiştirilemeyen, yalnızca okunabilir olarak üretilir. Bu etiketler 32 Kilo byte bellek hacmine sahip olup, hızları diğer etiketlere göre yüksektir.
4 etiket tipine ek olarak 4 çalışma moduda mevcuttur.
 • Okuyucu/Yazıcı
 • Kart
 • Başlatıcı
 • Hedef

Çalışma Modları

Okuyucu/Yazıcı ve Kart

Genel olarak sinyal gönderen ve bilgi alan aktif cihaz ile sinyal alıp bilgi gönderen pasif cihaz arasında meydana gelen etkileşim okuyucu/yazıcı modu tanımlamaktadır. Buradaki Okuyucu/yazıcı modu aktif cihazdaki akıllı telefon olup, Kart modu ise pasif cihazdaki etikettir. Akıllı telefonlar mobil ödeme sistemlerinde kart modunu da alabilmektedir. Nitekim bu proje de kullanılan akıllı telefon okuyucu karşısında pasif NFC cihaz olarak kullanılmaktadır. Kredi kartı okuyucusu bir aktif cihazken, mobil telefon bir pasif cihaz olarak kart modunda çalışır.

Başlatıcı ve Hedef

NFC teknolojisi RFID gibi diğer teknolojilerin üzerinde temel avantajlara sahiptir. NFC aynı zamanda iki mobil telefon arasında P2P iletişimi destekler. Bu durumda mobil telefon bir bağlantı başlatarak diğer mobil telefona bir davet yollar. Burada daveti yollayan mobil cihaz başlatıcı olarak adlandırılır. Başlatıcı tarafından aldığı emirler ile geri bilgi gönderen mobil telefon ise hedef olarak adlandırılmaktadır. Esasen geri bilgi gönderme bir hedeftir.

Haberleşme

Yakın alan teknolojisi aktif ve pasif cihazlar olarak iki parçaya aittir. Aktif cihazlar bilgi alıp bilgi gönderen cihazlar olarak adlandırılırken, pasif cihazlar ise yalnızca bilgi gönderen etiketler, akıllı posterler olarak adlandırılır. Bu bölümde bu cihazlar arasındaki iletişim açıklanmaktadır.

Okuyucu – Etiket Haberleşmesi

Cihazlar ile etiketler arasındaki haberleşmenin nasıl olacağı da standartlarda yer almaktadır. Çalışma sırasında, okuyucu etikete sinyal gönderir. Şayet cihaz okuyucuya yeterince uzaklıktaysa, etiket okuyucunun sinyali sayesinde şarj olur ve akım oluşturur. Sinyal etikete herhangi bir pil veya güç kaynağı olmadan enerji verir.

İki Aktif Cihaz Haberleşmesi

İki cihaz manyetik kuplaj' a sahip bobinler arasında yüksek frekanslı bir manyetik alan oluşturur. Manyetik alan bir kez oluşturulması ile, bilgi bir noktadan diğerine transfer olur. Alıcı taraf emri aldıktan sonra, bu emrin geçerli bir emir olup olmadığını denetler, eğer geçerli bir emir almış ise, istenilen bilgiyi cevaplar. Ödeme sistemlerinde olduğu gibi, hassas bilgi transferlerinde ise, iletişim güvenli bir kanaldan yapılır. Bu iletişim sırasında alınan ve gönderilen bilgiler şifrelenir.

NFC Etiketleri half duplex iletişim yapmaktadır. Half duplex NFC teknolojisinde bir cihazın ya sadece okuyucu ya da yazıcı olduğunu belirtir. Full Duplex ise cihazın her iki işlemide yapabileceğini belirtir. Bir okuyucu sinyali hem alıp hem de gönderebileceği gibi, etiketler yalnızca sinyalleri ya alırlar ya da gönderirler. Okuyucudan etikete gönderilen sinyaller PJM kullanılarak gönderilir. Etiket ise içerisindeki bobinin şarj olmasıyla induktif kuplajı kullanarak cevap verir.

Yukarıda anlatılan tüm bu iletişim kuralları ISO/IEC 18000 ve 14443 standartlarında anlatılmaktadır.

NFC Sinyalleşme Teknolojileri

NFC teknolojisi 4 farklı etiket tipine, 4 farklı sinyalleşme teknolojisine ve belirli NFC cihazların yaptığı 4 farklı çalışma moduna sahiptir. NFC cihazlarının birbirleriyle haberleşmesinde kullanılan 3 sinyalleşme teknolojisi mevcuttur. Çalışma modlarının her biri bu tez de açıklanmaktadır. Okuyucu ve etiket haberleşdiği anda ilk olarak kullanılan protokol belirlenir.

NFC-A

NFC-A RFID A tipi iletişim teknolojisine karşılık gelir. A tipi iletişimde, gecikme kodlaması olarak da bilinen, Miller kodlaması %100 genlik modülasyonu ile kullanılır. Kurulum aşamasında genliği yüzde 0' dan yüzde 100' e değişen sinyal gönderilir. A tipi iletişimde veri hızı 106 kbps' dir.

NFC-B

RFID-B tipi iletişime karşılık gelen NFC-B iletişim teknolojisi A tipi iletişim teknolojisine benzemektedir. Miller kodlaması yerine Manchester kodlaması yapılır. Genlik modülasyonu %10' dur. %10' un anlamı %90' nın low, %100' ün ise high sinyali için kullanıldığını gösterir. Alçak sinyalden yüksek sinyale geçişler 0, yüksekten düşük sinyale geçişler 1 ile temsil edilir.

NFC-F

NFC-F FeliCa olarak bilinen daha hızlı RFID iletişimi temsil etmektedir. FeliCa Japonya da kullanılan NFC' ye benzer, fakat daha hızlı çalışan bir temassız iletişim sistemidir. Ödeme sistemlerinde kullanılan çok popüler bir teknolojidir.

NFC SD ve SIM Kartlar

NFC mobil ödeme sistemlerini kullanmak isteyen fakat herhangi bir NFC uyumlu cep telefonu olmayan kullanıcılar için hali hazırda NFC SD ve SIM kartlar mevcut olarak hizmet vermektedir. Bazı şirketler her iki kartı birden de telefon çipleri içerisinde tasarlamaktadır.

SD Kartlar

Bir SD kart mobil telefon içerisinde hafıza kartı olarak hizmet verir. NFC teknolojisi ile SD Kart telefon içerisindeki slota monte edilir. NFC mikro SD kartlarda da yine sim kart uygulamalarında olduğu gibi NFC sistemi için ayrılmış bir hafıza alanı ile birlikte haberleşmenin sağlanabilmesi için sarmal anten yapısı da bulunmaktadır.

SIM Kartlar

SIM Kartlar dünya çapında bir standart olan gömülü NFC çipleri ile birlikte kullanılmaktadır. Kartın etrafını çevrelemiş olan anten yapısına ilaveten ID bilgisini taşımakta olan çip de yine kartın üst kısmında bulunmakta. NFC sistemi için ayrılmış olan bu hafıza alanına erişim izni ise mobil sağlayıcı ve bankanın yanı sıra üçüncü bir firma tarafından sağlanılmaktadır. Aynı günümüzde kullanılmakta olan sim kartlara mobil sağlayıcıların kendi uygulamalarını eklemekte kullandıkları sistem olan SMS ile kod yollama tekniği ile NFC için ayrılmış olan hafıza alanına erişilebilmekte SIM Kartlar hassas finansal bilgilerin elde edilmesi, çalınması gibi sebeplerden ötürü güvenlik risklerini ortaya çıkarmaktadır. Potansiyel güvenlik ihlallerinin önlenmesinde yapılan standardizasyon çalışmaları devam etmektedir.

NFC Teknolojisinin Diğer Teknolojiler ile Karşılaştırılması

NFC Etiketleri ve QR Kodlar

Temassız iletişimin bir diğeri de QR kodlardır. QR kodlar barkodlara benzer ve mobil telefonlar bu barkodları taradıklarında, akıllı telefonlar bu barkodları yorumlar ve bunun karşılığında bir web sitesi veya bir uygulama açarlar. Temassız iletişim ve hızlı olmasından dolayı yakın alan iletişimine benzemektedir. QR kodlar bir kez tanımlandıktan sonra aynı kalırken, NFC daha sonrasında tekrar tekrar kullanılabilmektedir. Her birinin bir takım avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Şu anda bir çok telefonun QR kodları desteklemesinden ötürü, QR kodların market payı daha geniş iken, NFC teknolojisi ise daha hızlı, daha güvenli ve daha kolay kullanımlara sahiptir. NFC gitgide popüler olmaktadır ve QR kod ile arasındaki mesafeyi azaltmaktadır. QR kodu üretmek için bir bilgisayar programı kullanmaya ihtiyaç vardır. Program barkodu oluşturur ve çıktı verir. Daha sonra iş anlamında yapılacak bir değişiklik bu barkodun yeniden üretilmesine neden olur. NFC' nin QR koda göre avantajlarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

Esneklik

NFC' nin temel avantajı ise esnekliğidir. Farklı bilgi tiplerini saklayabilmesi, sakladığı bilgilerin bulunduğu etiket içerisinde sürekli değiştirilebilmesi NFC' yi QR koda göre avantajlı kılar.

Kullanım Kolaylığı

NFC' nin QR koda göre ikinci önemli avantajı kullanım kolaylığıdır. Bir QR kodu isteyen bir kullanıcı, tarayıcı uygulaması açmak zorunda kalarak koda elindeki akıllı telefonu odaklamalıdır. Telefon QR kodu analiz ederek tanıyıncaya kadar bir bekleme süresi yaratır. NFC ile kullanıcı rahat, zahmetsiz bir şekilde istediği hizmeti alır. Kullanıcılar NFC etiketini okumak için ayrı bir program açmak zorunda değillerdir ve istediği transferi hızlı bir şekilde gerçekleştirirler.
YetenekNFCQR Kod
Yeniden yazılabilirlikEvetHayır
Harici ProgramHayırEvet
GüvenlikEvetHayır

NFC ve Bluetooth

Bluetooth ve yakın alan iletişim pek çok yönden farklılık göstermektedir. İkisinin ortak özelliği kablosuz iletişim teknolojileri olmaları ve yakın mesafeden iletişim kurabilmeleridir. NFC yaklaşık 4 cm olarak daha kısa mesafe de iletişim yapar. Bluetooth daha üstün gibi görünse de, esasen her ikisinin de kullanıcıların ihtiyaçlarına göre avantaj ve dezavantajları vardır.

Enerji Tasarrufu

NFC teknolojisinin standart Bluetooth teknolojisine göre bir artısı düşük güç tüketmesidir. Sadece NFC etiketin güç kaynağı olmamasından dolayı, okuma sırasında daha fazla güç gerektirebilir.

Veri Bütünlüğü

NFC kalabalık bir ortamda Bluetooth' a göre daha tutarlı çalışır. Kalabalık ortamlarda NFC' nin esnek bir şekilde kullanılması kanıtlanmıştır. Bluetooth ise kalabalık ortamlarda sinyallerin çakışmasına sebep olur ve iletişimlerde hasarlar meydana gelir.

Kullanım Kolaylığı

NFC teknolojisinin bir diğer avantajı kullanım kolaylığından gelmektedir. Bluetooth kullanıcılara manual kurulum ve diğer akıllı telefonlar ile eşleme gerekliliği getirir. Oysaki NFC iki akıllı telefonu anında iletişime geçirir ve hızlı sinyalleşme sağlar. Şu sıralar Bluetooth geliştiricileri Bluetooth' a düşük güç tüketimi konusunda çalışmaları mevcuttur. NFC ve Bluetooth teknolojilerinin çalışmalarıda bir arada yapılmaya devam etmektedir. Kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda bu iki teknoloji bir arada da kullanılmaya çalışılacaktır.

Yakın Alan ve Uzak Alan Teknolojileri

Yakın alan teknolojisi uzak alan teknolojisinin bir kardeşi olarak göz önünde bulundurulabilir. Her iki kavramda bir anten etrafında dönen elektromanyetik alanı betimler. Yakın alan antene çok yakınlık olarak isimlendirilirken, uzak alan ise antene çok uzaklık ile isimlendirilmiştir. İkisi arasındaki fark antenin elektromanyetik alanın tepkimesinde çok farklı özellikler oluşturmasıdır.

Uzak alan antenden yaklaşık olarak 2 dalga boyu çıkarır ve onları dışa doğru genişletir. Mesafenin artması ile elektromanyetik alanın gücü, anten ile mesafesinin karesi oranında azalır. Şayet sinyal diğer anten tarafından alınırsa, bu orijinal anten sinyalinde etki yaratmaz.

Yakın alan anten iletişiminde tek dalga boyu çıkarır. Anten ile uzaklık artarsa sinyal gücü hızla düşer. Uzak alanın tersine alıcı anten verici anteni etkiler. Bunun anlamı göndericinin alıcıya güç vermesi ile alıcının göndericiye geri bilgi göndermesidir. Kısa mesafe kazara ödemeleri ve gizliliği önler. Uzak mesafelerde bir iletişim ihtiyacı düşünülürse, NFC teknolojisi bir bağlı oluşturur ve bluetooth' a bağlanır. Bu sayede kullanıcılar bağlantılarının kırılmadan iletişimlerini sürdürmeleri sağlanır.

Güvenlik

NFC teknolojisinin özellikle kredi kartı bilgilerini mobil telefonlarında depo edecek ve mobil ödeme sistemlerini kullanacak yeni kullanıcıları, NFC' nin güvenliği konusunda endişelerini belirtmektedirler. RFID teknolojisinin bir parçası olan NFC' teknolojisinde de;
 • Dinleme
 • Veri Bozulması ve Manipülasyonu
 • Araya giren saldırılar
 • Hırsızlık

NFC ile Mobil Ödeme Sistemi -> NFC Mobil Ödeme Sistemi
MemberCommentDate:
guest
NFC sinyallerini alıp gönderen çerçevenin önüne bir plastik kapak takılması Kredi kartının daha da uzaktan okunmasını sağlar mı ?

Yani Plastik malzeme sinyal seviyesini daha da uzağa taşır mı ? 

Süleyman

9/7/2018 9:52:00 AM
guest
çok güzel bir yazı olmuş. merak ettiğim konu şu. 
çalıştığım şirkette personel kartı uretip sisteme tanımlıyorum. 
usb reader ile mifare kartları okuttugum gibi telefonlarıda okutabiliyorum. 
tüm telefonları nfc id leri değişirken bir tek sony de id değişmiyor. 
acaba sony den başka id si değişmeyen telefon var mı ve 
bu id yi sabitleyebilir miyim ?
2/10/2018 10:15:00 AM

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.