www.fatihkabakci.com

Personal Website and Computer Science TUR EN

ORTAK YOL BAGLANTISI(BUS TOPOLOGY)

Last update: 10/9/2012 6:07:00 PM

Yazan:Fatih KABAKCI

Ortak yol bağlantısında çift yönlü veri transferi yapan tek bir iletim ortamı bulunur.Bilgisayarlar ardışık olarak bu yola bağlanarak birbirleri arasında veri alış verişi gerçekleştirirler.Ortak yola bağlanan bilgisayarlar aşağıda görüldüğü gibi bir bağlantı kablosu ile bağlanırlar.Bu kablo,
  • Çift bükümlü kablo(Twisted pair cable)
  • Koaksiyal kablo(Coaxial cable)
  • Fiber kablo(Fiber cable)
şeklinde olabilir.Ortak yol bağlantısının iki ucunda sonlandırma dirençleri(terminating resistor) bulunmalıdır.Aksi halde bilgisayarlar tarafından ağa gönderilen elektriksel işaretler yutulmaz ise,ağda bir gürültü(noise) meydana gelir ve girişim(interference) başlar.Ayrıca bilgisayarların ağa bağlandıkları bağlantı kablolarının karakteristik dirençleri,sonlandırma dirençlerinin değerine eşit olmak zorundadır.Aksi halde yalıtımda problem olur.Aşağıda ortak yol bağlantısı modeli gösterilmektedir.Fiziksel olarak aşağıdaki bu düzenleşim farklı şekillerde de yapılabilir.Doğrusal Ortak Yol(Linear Bus),Yıldız Şekilli Ortak Yol(Star-shaped Bus),Ağaç Şekilli Ortak Yol(Tree-shaped Bus) ve Omurga Şekilli Ortak Yol(Backbone-shaped Bus) diğer fiziksel düzenleşimlere örnek olarak gösterilebilir.Ancak temelde tek bir iletim ortamı ve yukarıda bahsedilen gereksinimlerin olması kafidir.Bu bağlantı modelinde ağa bilgisayar eklemek veya çıkarmak oldukça kolaydır.Ancak her yeni bilgisayar eklemesinde birim başına düşen veri iletim hızı azalır. Ortak Yol Bağlantısı(Bus Topology) Ethernet için IEEE 802.3,Token Bus için IEEE 802.4 standartlarında tanımlanmıştır.
There has been no comment yet

Name:


Question/Comment
   Please verify the image
The Topics in Computer Science

Search this site for

 

Software & Algorithms

icon

In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations. Algorithms are used for calculation, data processing, and automated reasoning.

Programming Languages

icon

A programming language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. It can be used to create programs to control the behavior of a machine. Java,C, C++,C#

Database

icon

A database is an organized collection of data. The data are typically organized to model aspects of reality in a way that supports processes requiring information.

Hardware

icon

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer such as the monitor, memory, cpu.

Web Technologies

icon

Web development is a broad term for the work involved in developing a web site for the Internet or an intranet. Html,Css,JavaScript,ASP.Net,PHP are one of the most popular technologies. J2EE,Spring Boot, Servlet, JSP,JSF, ASP

Mobile Technologies

icon

Mobile application development is the process by which application software is developed for low-power handheld devices, such as personal digital assistants, enterprise digital assistants or mobile phones. J2ME

Network

icon

A computer network or data network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices pass data to each other along data connections.

Operating Systems

icon

An operating system is software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. The OS is an essential component of the system software in a computer system. Linux,Windows

Computer Science

icon

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.A computer scientist specializes in the theory of computation and the design of computational systems.